Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 59

Asianro 6232/12.00.01.00/2021

 

 

Oppivelvollisuuslain edellyttämät muutokset hallintosääntöön

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Kuntalain 14 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Hallintosääntöön esitettävät muutokset liittyvät uuteen Oppivelvollisuuslakiin ja koskevat kasvun ja oppimisen palvelualuetta.

 

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppivelvollisille. Oppivelvollisuuslain säännökset perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuusta sekä oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuudesta ovat tulleet voimaan jo 1.1.2021. Oppivelvollisuuslain antamisen yhteydessä on muutettu myös muun muassa useita koulutusta koskevia lakeja sekä säädetty uusi laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), joka tulee voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään 1.8.2022 alkaen. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1225/2020) soveltamisalaa on laajennettu siten, että kaikki oppivelvollisuuttaan suorittavat opiskelijat ovat sen piirissä.

 

Edellä mainitut oppivelvollisuuden laajentumista koskevat lakimuutokset tuovat sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita, joita ei ole säädetty tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi. Muun muassa päätökset oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, opiskelupaikan osoittamisesta sekä opiskelijan niin pyytäessä tehtävät hallintopäätökset ovat uusia, eikä vastaavia säännöksiä sisälly aiempaan lainsäädäntöön. Tämän vuoksi myös Kuopion kaupungin hallintosääntöön on tarpeen lisätä uusien tehtävien osalta päätösvaltaa koskevat määräykset.

 

Hallintosäännössä on määrättävä oppivelvollisuuslain mukaisista tehtävistä eli kuka/mikä elin päättää seuraavista:

 

-Opiskelupaikan osoittaminen, Oppivelvollisuuslaki 15§

Kunnalle on säädetty velvollisuus osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka. Asuinkunnan tehtävänä on viimeistään kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka, jollei tämä ole aloittanut perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Lähtökohtaisesti kyse ei ole hallinnollisesta pakosta, jolloin toimivalta voidaan hallintosäännössä delegoida toimielimen lisäksi myös viranhaltijalle.

 

-Oppivelvollisuuden keskeyttäminen hakemuksesta, Oppivelvollisuuslaki 7§, kun oppivelvollinen ei ole jonkun oppilaitoksen opiskelijana.

 

- Eräät oppivelvollista koskevat yksilöpäätökset

-majoituskorvaus oppivelvolliselle (hakemuksesta)

-matkakorvaus oppivelvolliselle (hakemuksesta)

-maksuttomuuden pidentäminen (hakemuksesta)

-tutkivan opettajan määrääminen, kun oppivelvollisuutta suoritetaan opetukseen osallistumatta

 

Esitetyt muutokset eivät ennättäneet kaupungin hallintosäännön tarkistamiseen keväällä 2021.Hallintosäännön tarkistamisen jälkeen Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää mahdolliset toimivallan siirrot viranhaltijoille Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöön.

 

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kuopion kaupungin hallintosäännön luvun 5 ”Toimielinten ja luottamushenkilöiden tehtävät sekä toimivallan jako, §40 Kasvun ja oppimisen lautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta” täydentämistä seuraavilla tehtävillä

                                           

 Opiskelupaikan osoittaminen

 Oppivelvollisuuden keskeyttäminen hakemuksesta

 Eräät oppivelvollista koskevat yksilöpäätökset

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa