Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6227/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 52

Asianro 6227/12.00.01.00/2021

 

 

Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021 - 2022

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi 10.8.2021 mennessä erityisavustuksen, joka kohdentuu oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin.

 

”Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022” myönnetään esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta järjestäville kunnille ja kuntayhtymille.

 

Lukiokoulutuksen järjestäjänä toimivat kunnat voivat sisällyttää hakemukseensa myös ne ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille kunta järjestää opiskeluhuollon palveluja, jolloin myös nämä opiskelijat otetaan huomioon määrärahan jaossa.

 

Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 9 940 000 euroa opetus-ja kulttuuriministeriön momentilta 29.10.30. Erityisavustus edellyttää 30 % omavastuuosuutta.”

                                                         

 

Samanaikaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistelemassa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman linjaukseen oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistamisesta kaikilla koulutusasteilla. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettavasta henkilöstön vähimmäismitoituksesta. Esitys on nyt lausuntokierroksella.

 

Vähimmäismitoitus em. hallituksen esityksessä on psykologien osalta 780 oppilasta tai opiskelijaa / 1 psykologin htv ja kuraattorien osalta 670 oppilasta tai opiskelijaa / 1 kuraattorin htv. Kuopiossa näiden vähimmäismitoitusesitysten noudattaminen tarkoittaisi 12 kuraattorin ja 5 psykologin palkkaamista nykyisen resurssin lisäksi. Sitovilla mitoituksilla pyritään varmistamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus tuen saannissa. Kuraattorien osalta mitoitus tulisi voimaan jo 1.1.2022 ja psykologien osalta elokuussa 2023.

 

Mikäli erityisavustusta haettaisiin ja saataisiin 12:n kuraattorin palkkaamiseen (vähimmäismitoitus), olisi 30% omarahoitusosuus syksyn 2021 osalta (1.10.-31.12.2021) n. 50 000 euroa ja vuoden 2022 osalta n. 200 000 euroa.

 

Mikäli erityisavustusta haettaisiin ja saataisiin 5:n psykologin palkkaamiseen (vähimmäismitoitus), olisi 30% omarahoitusosuus syksyn 2021 osalta (1.10.-31.12.2021) n. 23 000 euroa ja vuoden 2022 osalta n. 93 000 euroa.

 

Avustus ja omarahoitusosuus kohdentuu rahoittajan ehtojen mukaisesti vain palkkamenoihin. Muina kuluina on em. lisäksi huomioitava vuositasolla n. 5000 € per henkilötyövuosi (laitteet, välineet, työterveyshuolto). Lisäksi on huomioitava myös kasvavat tilavuokrat.

 

Erityisavustuksen määrä vaikuttaa talousarviovalmisteluun, jossa esitetään opiskeluhuollon palveluiden resurssien lisäämistä velvoittavien vähimmäismitoitusten mukaisiksi. Erityisavustuksen määrä tulee vähentämään vastaavalla määrällä talousarvioon esitettäviä resurssilisäyksiä.

 

Ilman valtion erityisavustusta lakiesityksen mukaiseen vähimmäismitoitukseen vaadittavat resurssilisäykset (palkat + muut kulut) tarkoittavat talousarvioon 1.1.2022 alkaen 12 x 60 500 euron eli yhteensä 726 000 euron (+vuokrakulut) lisäystä.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitämme, että Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueelle kasvun ja oppimisen tuen palveluihin haetaan valtion erityisavustusta 12 kuraattorin ja 5 psykologin palkkaamiseen vuosille 2021-22 ja varaudutaan 30% omavastuuosuuteen molempina vuosina.

 

 

Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022 – avustuksen hakuilmoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

 

 

Liitteet

1

6227/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Anne-Mari Hyvönen

puh. +358 44 718 4756

Miia Uotinen

puh. +358 44 718 4066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Miia Uotinen ja Jaakko Kosunen poistuivat kokouksesta klo 17.30 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa