Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 6228/10.03.02.01/2021

 

 

Tarveselvitys: Vehmersalmen Majakka

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Tarveselvityksen taustaa

Vehmersalmen Majakan tarveselvitystyön taustalla on rakennuksen heikentynyt tekninen kunto. Kiinteistössä on tehty kuntotutkimus vuonna 2019, jonka perusteella rakennuksessa on merkittäviä korjaustarpeita. Tarveselvityksessä on tarkasteltu Majakan nykyistä toimintaa, toiminnan kehittämisen tarpeita palveluverkon näkökulmasta sekä selvitetty eri käyttäjäryhmien toiveita ja näkemyksiä tulevaisuuden nuoriso- ja harrastetilojen tarpeesta Vehmersalmella.

 

Tarveselvitystyön aikana alueen nuorille on järjestetty työpaja, jossa selvitettiin muun muassa, millainen olisi unelmien nuorisotalo ja unelmien Majakka, millaista toimintaa Majakassa on tällä hetkellä; mitä nykyiset tilat mahdollistavat ja mitä siellä ei pysty järjestämään? Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin aikana on tavoitteena järjestää nuorille lisätyöpajoja, joissa toiminnan kehittämisen tarpeisiin, toiveisiin ja haaveisiin pureudutaan syvemmin. Nuorisotilojen suunnittelussa on tärkeää, että nuoret osallistuvat itse oman vapaa-ajan harrastustoimintansa muotoiluun.

 

Vehmersalmen asukkaiden ajatuksia, toiveita ja tarpeita kuultiin 14.4.2021 järjestetyssä verkkotapaamisessa. Tilaisuuden tavoitteena oli kytkeä asukkaiden ajatukset ja ideat mukaan jo varhaisessa esiselvitysvaiheessa, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa edelleen hankesuunnittelun, rakennussuunnittelun ja käyttöönottovaiheen aikana. Tärkeää kaupungin talorakennushankkeissa on, että investoinnit toteutetaan yhteissuunnittelun periaatteilla, ja että jokainen uusi tai kunnostettu neliömetri on tarkoituksensa mukainen ja vastaa toiminnan järjestämisen tarpeita.

 

Tarveselvityksen tavoitteet
Tavoitteena on tarjota alueelliset laadukkaat nuorisopalvelut ja alueiden asukkaiden aktivointitoiminta. Tilojen monipuolinen muunneltavuus mahdollistaa eri käyttäjäryhmien yhteiskäytön sekä tehokkaan tilojen hyödyntämisen nuorisotalon toiminnan aukioloajan ulkopuolella. Tilaratkaisusta halutaan tehdä nuorten näköinen ja toimiva kokonaisuus koko kohderyhmää ajatellen.

 

Tavoitteena on avarammat, muuntojoustavammat ja äänieristykseltään paremmat tilat, jotta erilainen tekeminen samanaikaisesti on mahdollista eikä häiritse muita (musiikin kuuntelu, television katselu, pelaaminen, henkilökohtainen ohjaaminen, jne.).

Tavoitteena on, että jatkossa nuorison ja asukkaiden yhteiskäytössä on nykyistä suurempi keittiö, missä voi valmistaa terveellisiä aterioita omatoimisesti, järjestää kokkauskerhoja, tilaisuuksia ja juhlia. Salin, aulan ja oheistilojen sijoittuminen keittiön kanssa samalle vyöhykkeelle luo toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia niin nuorisotyölle kuin muille sidosryhmille ja alueen asukkaille. Esteetön sisäänkäynti ja kulkeminen rakennuksessa ovat uudistushankkeen peruslähtökohtia

 

Työryhmän esitys

Työryhmä esittää, että Vehmersalmen Majakan kiinteistö ja sen mahdollisuudet täyttää tarveselvitykseen kootut tavoitteet toiminnan kehittämisestä tutkitaan tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelussa ratkaistaan sekä nuorisotoiminnan että asukkaiden ja sidosryhmien tilatarpeet käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti, ja tutkitaan samalla alueen muu nuorisotoimintaa palveleva tilaverkosto.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy työryhmän esityksen Vehmersalmen Majakan hankesuunnittelun aloittamisesta tarveselvityksen sisällön mukaisesti ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

 

Liitteet

2

6228/2021 Tarveselvitys: Majakka

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa