Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 54

Asianro 6229/10.03.02.01/2021

 

 

Jynkänlahden yläkoulun lisärakennuksen korvaaminen 

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Tausta

Jynkänlahden koulu on 7-sarjainen yläkoulu. Koulu muodostuu kolmesta rakennuksesta, pääkoulu, taitoaineopetustiloja sisältävä B-rakennus ja vuonna 1986 hankittu lisärakennus C. Lisärakennus on otettu huonokuntoisena pois käytöstä vuonna 2020. Koulun käyttöön on vuokrattu syksystä 2020 alkaen viereisestä Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän rakennuksesta tiloja.

 

Väliaikaiset tilat vuokrattiin ulkopuolelta, koska koulun kuntotutkimus oli kesken ja kuntotutkimuksen tulokset vaikuttavat merkittävästi tilahankinnan toteutustapaan.  Kuntotutkimus valmistui tammikuun lopussa 2021. Kuntotutkimuksen perusteella Jynkänlahden koulun laajempi PTS-korjaustarve ajoittuu vuodelle 2030. Tämän hankesuunnitelman tavoitteena on ratkaista koulun tilatarpeet, kunnes peruskorjaus on ajankohtainen.

 

Jynkänlahden koulun koko on vakiintunut 7-sarjaiseksi yläkouluksi, aineopetustilojen rajallisuus ei mahdollista koulun oppilasmäärän kasvattamista.

Jynkänlahden koulun tilaratkaisuksi laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A perustuu nykyisen ns. pienemmän liikuntasalin muuttamiseen perusopetustiloiksi ja liikuntatilan vuokraamista seurakunnalta. Tämä vaihtoehto ei mahdollista koulun 3. kerroksessa olevien 3 opetustilan palauttamista takaisin 2 peruskokoiseksi (OT3) opetustilaksi. Vaihtoehto B:ssä hankitaan uusi vuokratilarakennus purettavan lisärakennuksen paikalle. Vaihtoehdoista on laadittu arviointimatriisi.

 

Ratkaisuvaihtoehdoista pienen salin muutos opetustiloiksi on selkeästi edullisempi. Vaihtoehdossa ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kuin osaan pedagogisista tarpeista ja vaihtoehto ei mahdollista päärakennuksessa olevien opetustilojen palauttamista ns. normaaliin luokkakokoon. Lisäksi salin muutos opetustiloiksi heikentää hyvinvoinnin palvelualueen palveluja, koska korvaava seurakunnan sali ei ole käytettävissä ilta- ja viikonloppuaikoina. Kasvun ja oppimisen palvelualueen verkostotyön ohjausryhmä käsitteli vaihtoehtoja 16.4.2021 kokouksessa todeten, että viipaleratkaisu on parempi, kustannusvaikutuksesta huolimatta.

 

 

Kustannusvaikutukset ja aikataulu
Viipalerakennuksesta on kysytty suuntaa antavaa kustannusarviota toimittajilta. Lopullinen kustannustaso selviää tarjouskilpailun kautta. Arvio pääomavuokrasta palvelualueelle laskettuna 9 vuoden vuokra-ajalle, sisältäen maarakennustyöt, on noin 8.500 €/kk.  Ylläpitokustannusten arvio on 4.500 €/kk.

 

Seurakunnan tilojen vuokrakustannus palvelualueelle viipalerakennuksen hankinta-ajaksi (lukuvuosi 2021–22) on n. 1700 €/kk, sisältäen siivouksen ja ylläpidon.

 

Nykyisen viipalerakennuksen purkukustannukset ovat 55.000 € alv 0 %.

Päärakennuksen kolmen luokan muutoskustannukset ovat 130.000 €

alv. 0 %.

 

Tilapalvelut on sopinut Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kanssa, että nykyisten tilojen vuokasopimusta jatketaan siihen asti, kunnes uusi viipalerakennus voidaan ottaa käyttöön.  

 

Nykyinen viipalerakennus puretaan kesällä 2021. Tavoitteena on käynnistää kilpailutus heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  Hankinta toteutetaan siten, että viipaletilat ovat käytettävissä elokuussa 2022. Pääkoulun tilamuutokset toteutetaan kesällä 2022.

 

Hanketyöryhmän esitys

Hanketyöryhmä esittää, että Jynkänlahden yläkoulun nykyinen lisärakennus korvaan uudella, vuokrattavalla tilaelementtirakennuksella. Lisäksi päärakennukseen tehdään kolmen opetustilan osalta tarvittavat muutostyöt. Vuokratilan hankinta käynnistetään välittömästi. Luokkien muutostyö tehdään kesällä 2022.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Liitteet

3

6229/2021 Hankesuunnitelma Jynkänlahti

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa