Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 56

Asianro 5093/12.03.01.05/2021

 

 

Valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat; lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopiossa on juuri käynnissä Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma koostuu kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytilaa kuvaavasta kertomusosiosta ja suunnitelmaosiota, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet seurantamittareineen hyvinvoinnin edistämiseksi. Asiakirja koskee kaikkia ikäryhmiä. Suunnitelmaosan tavoitteet pohjautuvat havaittuihin hyvinvoinnin haasteisiin.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Työn alla oleva hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyödyntää Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmia ja sisältää tavoitteita sekä toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan myös lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, jossa näihin valtuustoaloitteen kysymyksiin esitetään ratkaisuja.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Liitteet

6

5093/2021 Valtuustoaloite

 

7

5093/2021 Allekirjoitukset

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen vastauksen uudelleen valmisteltavaksi.

 

                                                         

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa