Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6180/2021 Kartta Kesko

 

 

§ 139

Asianro 6180/10.00.02.01/2021

 

 

Alueen varaaminen kiinteistöstä 297-411-32-2 suunnittelua varten / Kesko Oyj

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kesko Oyj on hakenut yhden vuoden ajaksi suunnitteluvarausta noin 4 ha käsittävään osaan Hiltulanlahdessa sijaitsevasta kiinteistöstä Heinjoki 297-411-32-2. Kesko Oyj:n tavoitteena on rakentaa Lapinmäentiehen rajoittuvalle alueelle noin 5 600 m²:n logistiikkaterminaali. Varattavan alueen sijainti on esitetty alla olevissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

Varattavan alueen sijainti opaskartalla

Varattavan alueen sijainti kantakartalla

 

Kesko Oyj:n Itä-Suomen logistiikkaterminaali sijaitsee tällä hetkellä Kylmämäessä. Hakemuksen mukaan tilat ovat käyneet liian pieniksi eikä riittävää laajennusmahdollisuutta nykyisessä kiinteistössä enää ole. Huoltovarmuudenkin kannalta tärkeät terminaalitoiminnot työllistävät hakemuksen mukaan suoraan noin 50 henkilöä sekä välillisesti suuren määrän kuljetusalan yrittäjiä.

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut ja yrityspalvelu ovat neuvotelleet Kesko Oyj:n kanssa jo pitempään sopivasta sijaintiratkaisusta. Hakemuksen mukaan ajolainsäädännön takia toimitilojen tulee sijaita kaupungin eteläpuolella. Ensisijaisena vaihtoehtona on ollut Matkukseen suunniteltu yhdistettyjen kuljetusten logistiikka-alue. Viime kesänä tehdyissä luontoselvityksissä alueelta on löytynyt arvokkaita luontoesiintymiä, joiden seurauksena alueen käyttöönotto on edelleen pitkittymässä. Tästä syystä yrityksen kanssa on tutkittu muita alueita.

 

Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut Hiltulanlahden eritasoliittymän länsipuolella oleva yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi varattu alue. Alue on osa kaupungin omistamaa kiinteistöä Heinjoki 297-411-32-2. Yritys on valmis käynnistämään suunnitteluvarauksen pohjalta tarvittavien selvitysten tekeminen pikaisella aikataululla. Alueen logistinen sijainti tyydyttää Kesko Oyj:tä. Lisäksi alueen läheisyydessä on jo valmiina mm. Kuopion Veden vesi- ja viemäriverkosto. Hankkeen toteuttamisesta on neuvoteltu mm yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen kanssa. Tarkoitus on selvittää rakennusmahdollisuutta yleiskaavan pohjalta ns. suunnittelutarveratkaisuna.

 

Edellä sanottuun viitaten kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Kesko Oyj:lle varataan oheiseen karttaliitteeseen rajattu noin 3,8 ha:n suuruinen alue yhdeksi vuodeksi hankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseja varten.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska hankkeen toteutuessa yritys voi laajentaa toimitilojaan. Muut vaikutukset selvitetään lupaprosesseissa.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa yritysasiamies Unto Juutinen puh. 044 718 2084.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kesko Oyj:lle varataan oheiseen karttaliitteeseen rajattu noin 3,8 ha:n suuruinen alue hankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseja varten. Varaus on voimassa 30.6.2022 saakka.

2.        Varauksesta ei peritä varausmaksua.

3.        Kesko Oyj oikeutetaan tällä päätöksellä kustannuksellaan hakemaan varattavalle alueelle suunnittelutarveratkaisua.

4.        Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan Kesko Oyj:lle mitään suunnittelukustannuksia.

 

 

Liitteet

25

6180/2021 Kartta Kesko

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa