Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 150

Asianro 5236/03.06.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

                                                         

Lakimies on 1.6.2021 §:ssä 9 tekemällään päätöksellä hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen, koska hakijan ajoneuvon vaurioituminen ei ole johtunut kaupungin tuottamuksellisesta toiminnasta ko. kadun kunnossapitäjänä eikä kaupunki ole muutoinkaan vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa ko. vahingosta.

 

Oikaisuvaatimus                            Hakija on oikaisuvaatimuksessaan uudistanut vaatimuksensa ja pyytänyt lakimiehen päätöksen muuttamista sekä tehdyn hakemuksen hyväksymistä. Hakija on katsonut, että vahinko on kaupungin vastuulla, koska ko. kohdassa päällyste oli rikkoutunut ja kadussa oli kuoppa. Hakijan mukaan kadulla olleen päällysteen puutteellinen kunto johtui kaupungin vastuulla olleiden kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Näin ollen hakijan ajoneuvon vaurioituminen on johtunut em. syystä ja tämän vuoksi kaupunki on vastuussa aiheutuneista vahingoista.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että kaupunki ei ole ennen vahingon aiheutumista ollut tietoinen ko. tien puutteellisesta kunnosta eikä tällaista ole huomattu myöskään kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä. Tätä tukee myös oikaisuvaatimuksessa esitetty, sillä oikaisuvaatimuksen mukaan tien kunnosta ilmoitettiin Mestar Kuopio Oy:lle vahinkoa seuraavana päivänä. Näin ollen kaupungilla ei ole tätä ennen ollut mahdollisuutta ryhtyä tarvittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin.

 

Edes pelkkä tiessä oleva epätasaisuus, tien reunan epätasaisuus tai tien viereisellä piennaralueella oleva monttu tai aiheutunut ajoneuvon vaurioituminen ei yksin osoita, että kadun kunnossapitovelvollisuus olisi kunnossapitolain mukaisesti laiminlyöty. Tien kunnossapito voidaan katsoa laiminlyödyn, kun kadun/tien (ajoradan) puutteellisesta kunnosta on ilmoitettu ja kadun kunnossapitäjä on laiminlyönyt ryhtyä kohtuullisessa ajassa tarvittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin.

 

On yleisen elämänkokemuksen mukaista olettaa, että tiessä saattaa osittain olla epätasaisuuksia. Tämä ei ole katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain säännösten vastaista, sillä lain mukaan on riittävää, että katu pidetään liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

 

Hakija ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, miten hän oli ennen vahingon aiheutumista ottanut ko. tien olosuhteet huomioon ajoneuvoa kuljettaessaan ja millä nopeudella hän oli oikeastaan kuljettanut ajoneuvoa ennen vahingon aiheutumista.

 

Hakijan toimittamista valokuvista ilmenee, että ainoastaan ko. tien asfalttireunus on osittain murtunut ja asfaltin vieressä olevalla piennaralueella on ollut epätasaisuutta. On todennäköistä, että ko. vahinko on aiheutunut ajoneuvon kulkeutuessa ajoradan ulkopuolella sijaitsevalle piennaralueelle. Lainsäädännön mukaan ajoneuvoa ei ole kuitenkaan oikeutta kuljettaa ajoradan ulkopuolisella piennaralueella. Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että ko. vahingon voidaan arvioida olevan syy-yhteydessä kunnossapidon laiminlyönnin sijasta hakijan omiin ajovirheisiin tai tieliikennelaissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyöntiin.

 

Asiassa on edelleen jäänyt näyttämättä, että hakemuksessa kerrottu vahinko olisi syy-yhteydessä yksin kaupungin vastuulla olevan kadun kunnossapidon laiminlyöntiin. Kaupunki ei ole myöskään muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta.

 

Edellä lausuttuun perustuen tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana sekä lakimiehen päätös pysyttää voimassa.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomansa ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

42

5236/2021 Päätöspöytäkirja

 

43

5236/2021 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa