Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.07.2021/Pykälä 259

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 259

Asianro 7/00.02.01/2021

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

7850/2019                                      Pöytäkirjanote Suonenjoen kaupunginvaltuuston päätöksestä 21.6.2021 § 32: Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimuksen hyväksyminen.

 

3519/2020                                      Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-toukokuu 2021.

 

5839/2020                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.6.2021 (ISAVI/9278/2019): Biokaasulaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen, ammoniumveden jätteeksi luokittelun päättyminen ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

7/2021-41                                       Niiralan Kulma Oy ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy ovat 5.5.2021 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Vapaarahoitteinen-KYS Oy sulautuu Niiralan Kulma Oy:öön.

 

7/2021-41                                       Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen 16.6.2021 pöytäkirja.

 

7/2021-41                                       Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen 21.6.2021 pöytäkirja.

 

7/2021-41                                       Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kanervatie 21, Kuopio.

 

7/2021-41                                       Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Pilpantie 148, Kuopio.

 

7/2021-41                                       Kuopion kaupunki on jo vuosien ajan hoitanut sähköenergian kilpailutuksen olemalla mukana Sansian sähköenergian yhteishankinnassa. Nykyisessä vuoden 2022 loppuun saakka voimassa olevassa sopimuksessa sähköntoimittaja on Väre Oy. Tämän sopimuksen päättymisen lähestyessä Sansia aloitti keväällä 2021 sähköenergian kilpailutuksen uudelle sopimusjaksolle. Kuopion kaupunki on ilmoittautunut mukaan tähän kilpailutukseen.

 

Hankinnan kohteena on sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen hankinta vuosille 2023 - 2025 (2026). Hankinta toteutetaan Sansia Oy:n organisoimana yhteishankintana. Hankintasopimus on määräaikainen 1.1.2023 - 31.12.2025. Sen lisäksi hankintaan sisältyy yhden vuoden jatko-optio

1.1. -31.12.2026.

 

Hankintaan on liittynyt mukaan yhteensä 40 tilaajaa ja 17 mahdollista tilaajaa. Tilaajat ja mahdolliset tilaajat ovat kuntia, kuntayhtiöitä, sote-toimijoita ja yhdistyksiä pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Savon alueilta. Sähkön hankinta on kaikkiaan noin 260 GWh/ vuosi ja kilpailutukseen sisältyy yli 4 000 sähkönkäyttöpaikkaa. Kuopion kaupungin sähkön hankinta on noin 53 GWh/vuosi hankinta-arvoltaan keskimäärin 2M€ / vuosi ja Kuopion kaupungilla on runsaat 800 sähkönkäyttöpaikkaa.

 

Hankinta pitää sisällään sähköenergian lisäksi salkunhoitopalvelun, jossa suojataan sähkön hinta sähköpörssi Nasdaq OMX Commodities - markkinalta erikseen sovittavan suojausstrategian mukaisesti.  Sähköenergia varaudutaan hankkimaan uusiutuvana energiana ja varmennus toteutetaan alkuperätodistuksilla. Toimittaja huolehtii tarvittavien sähkön alkuperätakuiden hankinnasta, hallinnoinnista, mitätöinnistä ja raportoinnista.

 

Hankinnassa kilpailutetaan toimittajan marginaalit sähköenergian hintasuojatulle toimitukselle, spot-toimitukselle, salkunhoitopalvelulle sekä sähkön alkuperätodistusten välittämiselle.              

 

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 14.5.2021 ja tarjousaika päättyi 15.6.2021. Kilpailutus on tällä hetkellä Sansialla käsittelyvaiheessa.

 

3093/2021                                      Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 4.6.2021 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 1 terveyskeskusten lääkärit keskitetyn erän ja paikallisen järjestelyerän käytöstä 1.4.2021 lukien.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Myrskylän kunnanvaltuuston päätöksestä 28.6.2021 § 21: Myrskylän kunnan osallistuminen Itärata osakeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Rautajärven kunnanvaltuuston päätöksestä 14.6.2021 § 24: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Kiteen kaupunginvaltuuston päätöksestä 23.6.2021 § 38: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä 28.6.2021 § 58: Lieksan kaupungin osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Joensuun kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.6.2021 § 62: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Siilinjärven kunnanvaltuuston päätöksestä 17.6.2021 § 28: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Taipalsaaren kunnanvaltuuston päätöksestä 16.6.2021 § 29: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Askolan kunnanvaltuuston päätöksestä 17.6.2021 § 51: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5118/2021                                      Pöytäkirjanote Imatran kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.6.2021 § 66: Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen.

 

5267/2021                                      Pöytäkirjajäljennös 2. paikallisneuvottelusta 7.6.2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Itä-Suomen tilannekeskuksen päivystysvuorojen työaikajärjestelyistä.

 

6130/2021                                      Kuopion kaupunki on antanut vastauksen tiedonhallintalautakunnalle selvityspyyntöön tiedonhallintalain 28 §:ssä säädetystä asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

 

6334/2021                                      Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 18.6.2021 / Paikallinen virka- ja työehtosopimus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yleistyöajassa toimivan ensihoitoyksikön ensihoitajien työaikajärjestelyistä.

 

6334/2021                                      Paikallinen virka- ja työehtosopimus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yleistyöajassa toimivan ensihoitoyksikön ensihoitajien työaikajärjestelyistä.

 

6374/2021                                      Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 22.6.2021 / Ryhmäperhepäivähoitajan työtehtävät, tehtävänimike ja tehtäväkohtainen palkka.

 

6517/2021                                      Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 29.6.2021 / Juankosken kotihoidon lähihoitajan mahdolliset palkkasaatavat ajalta 1.1.2017 – 30.5.2021.

 

6700/2021                                      Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ennakontarkistusilmoitus 2.7.2021: Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin vuodelle 2021. Jälj. lomituspalvelu sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

 

Seuraavien kokousten pöytäkirjat:

-      hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.6.2021,

-      kasvun ja oppimisen lautakunta 22.6.2021 ja (S) 22.6.2021,

-      kaupunkirakennelautakunta 30.6.2021,

-      ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.6.2021.

 

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.6. – 7.7.2021:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6288/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

4 § / 2021

17.6.2021

Luottokortin hankinta

98/2021-12

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

31 § / 2021

18.6.2021

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat/Uinninvalvoja-ohjaaja, tp. museoamanuenssi, liikunnanohjaaja ja kansalaisopiston apulaisrehtori

6264/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

30 § / 2021

17.6.2021

Määräaikainen lisävastuupalkkio

6257/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

28 § / 2021

17.6.2021

Määräaikainen lisävastuupalkkio

6194/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

7 § / 2021

18.6.2021

Hankintapäätös / Sound of Kuopio video

5617/2021-5

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

16 § / 2021

1.7.2021

Hyvällä mielellä -hankkeen tehtävät / viestintäasiantuntijat

6557/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

5 § / 2021

30.6.2021

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen kalustehankinnat

5617/2021-4

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

3 § / 2021

29.6.2021

Hyvällä mielellä -hankkeen tehtävät / viestintäasiantuntijat

5617/2021-3

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

15 § / 2021

29.6.2021

Hyvällä mielellä -hankkeen tehtävät / muutosvalmentajat

6462/2021-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

4 § / 2021

29.6.2021

Chromebook oppilastyöasemien hankinta

6208/2021-1

 Apulaiskaupunginjohtaja kyp

14 § / 2021

24.6.2021

Henkilökohtaisen lisän tarkistaminen 1.7.2021 alkaen

651/2021-7

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

12 § / 2021

17.6.2021

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2021 / Johtoryhmä 8.6.2021

1755/2021-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

13 § / 2021

21.6.2021

Perusturvajohtajan virkatehtävien hoitaminen ajalla 16.8. - 8.9.2021

6661/2021-1

Hallintojohtaja

5 § / 2021

6.7.2021

Määräaikaisen lakimiehen työsuhteen täyttäminen ajalle 16.8.2021 - 11.2.2022

6592/2021-1

Hallintojohtaja

4 § / 2021

2.7.2021

Hallintosihteerin tehtävän sijaisuuden täyttäminen

5482/2021-1

Hallintojohtaja

3 § / 2021

17.6.2021

Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta

6485/2021-1

Henkilöstöjohtaja

32 § / 2021

28.6.2021

Tehtäväkohtainen palkka

6481/2021-1

Henkilöstöjohtaja

31 § / 2021

28.6.2021

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)

6392/2021-2

Henkilöstöjohtaja

30 § / 2021

24.6.2021

Tulospalkkauksen pilotointi/perhesosiaalityö sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat sekä lastenvalvontapalvelujen lastenvalvojat

5925/2021-2

Henkilöstöjohtaja

29 § / 2021

23.6.2021

Määräaikainen korvaus rakennusten sähkölaitteiston käytönjohtajuudesta

6405/2021-1

Henkilöstöjohtaja

28 § / 2021

23.6.2021

Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen 1.8.2021 alkaen

6081/2021-2

Henkilöstöjohtaja

27 § / 2021

18.6.2021

Tehtävän vaativuustaso ja tehtäväkohtainen palkka

6393/2021-1

Kaupunginjohtaja

17 § / 2021

23.6.2021

Arkistopäällikön viransijaisuuden täyttäminen

6289/2021-3

Kaupunginjohtaja

4 § / 2021

21.6.2021

Kuntarahahakemus / Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II (FarmGas-PS 2) (Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

6340/2021-1

Kaupunginjohtaja

16 § / 2021

21.6.2021

Yhteyspäällikön tehtävän täyttäminen

1758/2016-29

Lakimies

18 § / 2021

17.6.2021

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / LähiTapiola / liukastuminen

1758/2016-29

Lakimies

18 § / 2021

17.6.2021

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / LähiTapiola / liukastuminen

1831/2021-2

Lomituspalvelujohtaja

12 § / 2021

17.6.2021

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta hevosen loimesta

2449/2021-2

Lomituspalvelujohtaja

13 § / 2021

17.6.2021

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta traktorin takalasista

6613/2021-1

Markkinointijohtaja

14 § / 2021

2.7.2021

Kuopion kaupungin työnantajamielikuvatyön hankinta

6366/2021-2

Markkinointijohtaja

12 § / 2021

29.6.2021

Kuopion kaupungin brändistrategian kirkastus, visuaalinen identiteetti sekä markkinointiviestinnän suunnitelma

6398/2021-1

Tietohallintojohtaja

8 § / 2021

6.7.2021

Tietoliikennetyöt varhaiskasvatuksen- ja koulujen rakennuskohteissa

6166/2021-1

Työllisyyspalvelujohtaja

37 § / 2021

17.6.2021

Palveluntuottajaksi hyväksyminen Taitopajat 2020 -kehittämishankkeen (ESR) Työssävalmennus -palveluun /Työllisyyspalvelu

 

                                                         

 

 

Viiteaineisto

3

7/2021 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2021 / Johtoryhmä 8.6.2021

 

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa