Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.07.2021/Pykälä 251

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 251

Asianro 3627/02.08.00.01/2021

 

 

Riistaveden yhtenäiskoulu uudisrakennushanke, yhteistoiminnallisen KVR-urakoitsijan valinta

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

                                                         

                                                          Riistaveden yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.5.2020 § 33 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 1.6.2020 § 160. Hankesuunnitelman mukaisesti Riistaveden yhtenäiskoulun hanke (alakoulu ja yläkoulu) toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen koulun tontille osoitteeseen Koulukatu 12, laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että opetus voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuonna 2023 – 2024. Entinen koulurakennus puretaan uuden koulurakennuksen käyttöönoton jälkeen. Kuopion talousarvion investointiosassa Riistaveden kouluratkaisulle on varattu 13,6 M€.

 

Kuopion Tilapalvelut julkaisi hankinnasta ennakkoilmoituksen 13.2.2021 (TED:issä 16.2.2021) ja EU-hankintailmoituksen 25.3.2021 (TED:issä 26.3.2021). Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintalain mukainen peruste hankintamenettelylle Riistaveden yhtenäiskoulun hankkeessa on hankkeen toteutusmuoto (sisältäen rakentamisen, suunnittelun ja käyttäjien yhteistoiminnan) sekä tavoitellut innovatiiviset ratkaisut. Kaupunginhallitus tekin Yhteistoiminnallisen KVR-urakan osallistujavalinnan 3.5.2021 §164.  Osallistujiksi valittiin Jalon Rakentajat Oy, NCC Suomi Oy ja Rakennusliike Konttinen Oy.

 

 

                                                          Hankkeen toteutusmuoto

 

                                                          Riistaveden yhtenäiskoulun toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka.

 

Yhteistoiminnallisessa KVR-urakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta: hankintavaihe, kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Hankkeessa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen urakkasopimuksen laatimista.

 

Hankintavaiheessa tarjouksista hyväksytään hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti. Hankinnasta tehdään hankintapäätös ja allekirjoitetaan kehitysvaiheen sopimus.

 

Hankinta- ja kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja arvioi saavuttiko kehitysvaihe sille asetetut tavoitteet. Mikäli tavoitteet saavutetaan valitun urakoitsijan kanssa, allekirjoitetaan toteutusvaiheen sopimus lainvoimaisen hankin-

tapäätöksen jälkeen.

 

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa tarjoajat toimittivat osallistumishakemukset ja kolme tarjoajaa valittiin jatkoon. Valituille osallistujille lähetettiin alustava tarjouspyyntö 4.5.2021. Osallistujat toimittivat ehdotussuunnitelmat 4.6.2021 mennessä ja kukin osallistuja esitteli ehdotussuunnitelmat neuvottelutyöpajassa 8.-10.6.2021. Neuvottelutyöpajojen jälkeen lopullinen tarjouspyyntö lähti osallistujille 11.6.2021.

 

Lopulliset tarjoukset tuli toimittaa viimeistään 24.6.2021 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui tarjoukset kaikilta kolmelta osallistujalta. Tarjoukset avattiin kahdessa vaiheessa. Ensin avattiin ehdotussuunnitelmakansio (laatuosio) 24.6.2021 klo 12.30 ja toiseksi hintakansio 28.6.2021 klo 15.00.

 

Hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tar- jousten vertailuperusteiden mukaisesti on Jalon Rakentajat Oy:llä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus valitsee Riistaveden yhtenäiskoulun yhteistoiminnallisen KVR-urakan toteuttajaksi Jalon Rakentajat Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen sopimukset.

 

Liitteet

3

3627/2021 Riistaveden koulu tarjousten vertailu (ei julkinen, jaetaan vain kh:n jäsenille)

 

4

3627/2021 Hintatarjousten avaus 28.6.2021 (ei julkinen, jaetaan vain kh:n jäsenille)

 

5

3627/2021 Riistavesi tarjousten suunnitelmien avaus 24.6.2021 täytetty (ei julkinen, jaetaan vain kh:n jäsenille)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Marko Väätäinen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Ari Koskinen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

Merkitään, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Marko Väätäinen selostivat asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa