Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 3717/00.03.00.00/2021

 

 

Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

 

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus

 

                                                         

                                                          Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.5.2020 § 24 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

 

Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta ja Tilapalveluilta vastineet arviointikertomuksessa 2020 esitetyistä arviointivuosien 2017 - 2019 havaintojen jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2020 havainnoista.

 

Liiteaineistona on yhteenveto annetuista vastineista.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2020 esitetyistä arviointivuosien 2017 - 2019 jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2020 havainnoista ja saattaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. 

 

 

Liitteet

1

3717/2021 Yhteenveto arviointikertomuksen 2020 vastineista

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2020 esitetyistä arviointivuosien 2017 - 2019 jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2020 havainnoista ja saattaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. 

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa