Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 4209/02.02.02/2021

 

 

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

 

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.7. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Investointien seuranta ja ennuste on tehty kesäkuun tietojen pohjalta. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty puolen vuoden toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

 

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -19,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämäennuste raportin laskelmissa on myös tämän suuruinen, mutta raportilla on lisäksi tuotu esille riskejä, joita toteumaan liittyy.

 

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, joita tosin jo saadut valtionavut kattavat. Ennusteessa on alennettu myös maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviota.

 

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoito sekä perusturvan että terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Oletuksena on, että koronan testaus ja jäljitys sekä välittömät rokotuskustannukset valtio korvaa loppuvuodesta haettavalla avustuksella. Sairaanhoitopiirin näkymät pohjautuvat kuntayhtymän talouden koko-naisnäkymään huhtikuussa. Nämä tekijät muodostavat yhteenlaskettuna 12 miljoonan euron menojen ylitysuhan. Pelastuslaitoksen varallaolokorvauskiistassa on saatu työtuomioistuimen ratkaisu, jonka arvioidut henkilöstömenovaikutukset on hyvin suurella todennäköisyydellä kirjattava tulos-vaikutteisesti jo kuluvan vuoden tilinpäätökseen.

 

Toteuma 31.7. näyttää kuitenkin, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut yli 10 M€:lla. Kokonaisuutena toteuma heinäkuun lopussa on huomattavasti parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tammi-heinäkuun toteumaa parantavat Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeista saatu myyntivoitto ja verotulokertymän huomattava lisäys.

 

Verotuloennustetta on nostettu 21,3 milj. eurolla. Kunnallis-veron tilitysarvio on parantunut merkittävästi työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden kohennuttua. Kun katsotaan toteumaa 31.7. asti, palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna.

 

Investoinnit ovat kokonaisuutena toteutumassa varsin lähelle talousarviossa suunniteltua. Raportti sisältää tarkemman arvion investointihankkeista.

 


 

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2020 lopussa arvioitua pienemmäksi, mikä heijastuu myös tähän vuoteen ja lainakanta on vuoden lopussa n. 521 milj. euroa (4337 euroa/asukas). Velanoton tarvetta seurataan ennakoivalla kassasuunnittelulla. Kassatilanne on tällä hetkellä erittäin vahva. Mikäli heinäkuun lopun toteuman kaltainen talouskehitys jatkuu koko loppuvuoden, toteutuu velkaantuminen vieläkin maltillisempana.

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 toisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Liitteet

2

4209/2021 Seurantaraportti kesäkuu 2021 A

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 toisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa