Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 10514/00.02.03/2020

 

 

Tiedoksiannot 9.2021 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

 

 

 

                                                          Saapuneet kirjeet:

- Onnettomuustutkintakeskus: Tutkintapäätös kiskobussin palosta Huutokosken ja Siikamäen välillä Joroisissa (6072/2021), 10.6.2021,

- Öljysuojarahasto / Ympäristöministeriö: Öljysuojarahaston tiedote 14.6.2021 koskien vuosien 2020 - 2022 öljysuojarahaston varoista maksettavista ylläpitokustannusten korvauksista (2029/2020), 14.6.2021,

- Itä-Suomen aluehallintovirasto, pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue: Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontakäynnin 20.5.2021 muistio liitteineen (4666/2021), 11.6.2021,

- Sisäministeriö: Jäsenesityspyyntö pelastuslain uudistamishankkeeseen (6238/2021), 16.6.2021,

- Sisäministeriö: Jäsenesityspyyntö: Pelastustoimen järjestämisen nojalla annettavien asetusten valmisteleminen sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen (6245/2021), 16.6.2021,

- Palosuojelurahasto: Palosuojelurahaston päätös avustuksen maksamisesta: Sammutusauto, Nilsiä (1057/2021), 21.5.2021,

- Palosuojelurahasto: Palosuojelurahaston päätös avustuksen maksamisesta: Suurtehoväestövaroittimet 2400W, sijoituspaikat Kuopio (Saaristokaupunki, Rautaniemi) ja Juankoski (keskusta) (1060/2021), 18.6.2021,

- Palosuojelurahasto: Palosuojelurahaston päätös avustuksen maksamisesta: Johtoauto, Varkaus (1203/2021), 21.5.2021,

- Palosuojelurahasto: Palosuojelurahaston kielteinen päätös avustuksen maksamisesta: Harjoitusalueen kunnostus, Joroinen (1515/2021), 21.5.2021,

- Itä-Suomen aluehallintovirasto, pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue: Selvityspyyntö asiantuntija-arvion laatimiseksi pelastustoimen palveluiden toteutumisesta (2264/2021), 18.6.2021,

- Tehyn Kuopion ao ry 551: Tehyn Kuopion ao ry:n lausunto anomukseen työaikalaista poikkeavan työajan järjestämiseksi 1.8.2021 - 31.12.2022 (6423/2021), 22.6.2021,

- Kuopion palomiesyhdistys SPAL ry: Kuopion palomiesyhdistys SPAL ry:n lausunto anomukseen työaikalaista poikkeavan työajan järjestämiseksi 1.8.2021 - 31.12.2022 (6423/2021), 22.6.2021,

- Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Selvityspyyntö poikkeuslupahakemukseenne työaikalaista poikkeavan työajan järjestämiseksi 1.8.2021 - 31.12.2022 (6423/2021), 28.6.2021,

- Sisäministeriö: Hätäkeskustietojärjestelmän hälytysviestiyhteyksien syöttöohje toimialoille (6588/2021), 30.6.2021,

- Onnettomuustutkintakeskus: Onnettomuusuhkailmoitus, hissionnettomuus Kaunialan sairaalassa (6623/2021), 2.7.2021,

- Öljysuojarahasto / Ympäristöministeriö: Öljysuojarahaston korvauspäätös: Öljyntorjuntakustannukset 1.2020 (6643/2021), 14.6.2021,

- Sisäministeriö: Edustajan nimeämispyyntö viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmähankkeen KEJO jatkokehitysohjelman ohjausryhmään ajalle 1.7.2021 - 31.12.2023 (8927/2016), 12.7.2021,

- Sisäministeriö: Muistutus: Nimeämispyyntö Pelastustoimen materiaalinen varautuminen ja huoltovarmuus -hankkeen ohjausryhmään (5921/2021), 15.7.2021,

- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Lausuntopyyntö Huruskosken voimalaitospadon työpadosta (6819/2021), 20.7.2021,

- Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Työsuojelun poikkeuslupapäätös ajalle 1.8.2021-31.12.2022 (6842/2021), 16.7.2021,

- Pohjois-Savon kylät ry: Arjen turva -hanke on saanut rahoituspäätöksen, työntekijä laitetaan hakuun (5067/2021), 22.7.2021,

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen yhteistyösopimus (6886/2021), 21.6.2021,

- K.V: Palaute: Ambulanssin navikointi ongelmat Rautavaaralla kahden asiakkaan kohdalla (7008/2021), 5.8.2021,

- Sisäministeriö: Pikainen nimeämispyyntö: Jäsenen nimeäminen KEJO hankkeeseen (8927/2016), 5.8.2021,

- Sisäministeriö: Pelastusopiston testiraportti maasto- ja metsäpalojen estoaineesta (7047/2021), 9.8.2021,

- K.V: Täsmennys: Pelastuslaitoksen navigointijärjestelmät (7008/2021), 11.8.2021,

- Pirkanmaan pelastuslaitos: Projektiryhmän nimeäminen alueellisen tilanne- ja johtokeskus toiminnan kehittämiseen, SM hanke 6.3 (7228/2021), 13.8.2021,

- Pelastusopisto: Kysely ruotsinkielisten pelastajien määrän tarpeesta pelastuslaitoksella (7298/2021), 16.8.2021,

- Sisäministeriö: Näkemyksien esittäminen omavalvontaa koskevan asetuksen säätämistarpeesta ja sisällöstä (7536/2021), 16.8.2021,

- Pohjois-Savon liitto: Lausuntopyyntö / Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen vireilletulo Joroisissa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (7655/2021), 25.8.2021,

- Pohjois-Savon liitto: Ote Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksesta 25.8.2021: ennakoiva ohjeistus yhteisistä hallinnollisista suosituksista nykyjärjestäjille (3509/2021), 25.8.2021,

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Nimeämispyyntö / Työryhmä tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden laatimiseen (2753/2021), 30.8.2021,

- Pohjois-Savon hyvinvointialue: Ennakkotietoa Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun tietotarpeista (2753/2021), 30.8.2021,

- Pohjois-Savon hyvinvointialue: Yhteistoimintamenettely - henkilötietojen luovuttaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (2753/2021), 30.8.2021,

- Pohjois-Savon liitto: Ote Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksesta 25.8.2021: talousarvio 2021 ja siitä nykyorganisaatioille erikseen tehtävistä sopimuksista (3509/2021), 27.8.2021,

- Pohjois-Savon liitto: Ote Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksesta 25.8.2021: ennakoiva ohjeistus yhteisistä hallinnollisista suosituksista nykyjärjestäjille (3509/2021), 25.8.2021,

- Sisäministeriö: Pelastuslain uudistamishankkeen asettamispäätös ajalle 1.9.2021 - 30.9.2022 (6238/2021), 31.8.2021,

- Sisäministeriö: Asettamispäätös: Hanke pelastustoimen järjestämislain (613/2021) nojalla annettavien asetusten valmistelemiseksi sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi (6245/2021), 31.8.2021,

- M.K: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työntekijät JHL ry:n lausunto poikkeuslupahakemukseen työaikalaista poikkeavan työajan järjestämiseksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen suuriin pelastusasemiin 1.1.2021 - 31.12.2023 (7414/2021), 27.8.2021,

- Sisäministeriö: Vastausajan pidennys 8.9.2021 saakka: Näkemyksien esittäminen omavalvontaa koskevan asetuksen säätämistarpeesta ja sisällöstä (7536/2021), 2.9.2021,

- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK: Lausuntopyyntö Paloturvallisuusviikko-tavaramerkin vakiintumisesta (8064/2021), 2.9.2021,

- Sisäministeriö: Pelastustoimen ERICA pääkäyttäjien nimeämispyyntö (9168/2019), 17.8.2021,

Valtiovarainministeriö: Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä (8179/2021), 6.9.2021,

 

Saapuneet salaiset kirjeet:

- Valtiovarainministeriö: Turvallisuusverkon työasemapalveluiden määrättyjen suorakäyttöyhteyksien katkaiseminen 23.8.2021 (6645/2021), 23.6.2021 (JulkL 24.1 § 7 kohta).

 

                                                          Viranhaltijapäätökset ajalta 2.6.2021- 5.9.2021.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

Liitteet

8

Viranhaltijapäätökset ajalta 2.6.2021 - 5.9.2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Panu Mönkkönen

puh. +358 44 718 8189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa