Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 8

Asianro 8431/00.04.02/2021

 

 

Sopimus metsäpalomuodostelman perustamisesta

 

 

 

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset muodostavat yhteisen metsäpalomuodostelman siten, että kukin pelastuslaitos sitoutuu rakentamaan yhden ryhmän muodostelmaan (liite 1). Sopimus pohjautuu jo 2013 alkaneeseen tilannekeskustoiminnan yhteistyöhän Itä-Suomen laitosten kesken.

 

Metsäpalomuodostelman tarkoituksena on varmistaa vaativien ja pitkäkestoisten metsäpalotilanteiden nopea ja tehokas sekä tarkoituksenmukaisin toiminta yhteistoiminta-alueella myös silloin, kun vaativa onnettomuustilanne ulottuu useamman kuin yhden pelastustoimen alueelle tai on muutoin niin suuri, ettei pelastustoimen alue yksinään selviä torjuntatöistä. Muodostelmaa voidaan käyttää myös kansallisesti metsäpalojen virka-apupyyntöjen perusteella annettavan avun toteuttamiseen.

 

Kukin pelastuslaitos sitoutuu osoittamaan vähintään 1+3 vahvuisen ryhmän toistensa käyttöön pitkäkestoisissa metsäpalotilanteissa. Muodostelman johtoon kootaan tarvittaessa myös päällystöviranhaltijoita kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Muodostelmaan pyritään saamaan monipuolista ammatillista osaamista. Kukin pelastuslaitos vastaa oman henkilöstön valinta- ja nimeämisprosesseista. Toimintaan osallistuvien henkilöiden on suoritettava erillinen peruskoulutus. Henkilöiden kelpoisuusvaatimukset ja koulutuksien sisällöt määritellään tarkemmin erillisessä toimintaohjeessa.

 

Muodostelmasta kehitetään EU:n pelastuspalvelumekanismin metsäpalomoduulin vaatimusten ehdot täyttävä muodostelma, jota voidaan käyttää myös kansainvälisissä vastaavissa tehtävissä. Tämä edellyttää EU:n erillisrahoitusta ja jokainen pelastuslaitos sitoutuu kustantamaan ns. omarahoitusosuuden kansainvälisen toiminnan edellyttämissä hankinnoissa.  Itä-Suomen pelastuslaitosten tarkoituksena on sijoittaa po. metsäpalomoduuli European Civil Protection Pooliin (ECPP)  ja hakea EU ( UCPM)  rahoitusta  hankkeelle. Rahoitustuki on 75%. UCPM:n tekemän tarvekartoituksen mukaan Euroopassa on tarve 15 GFFF-V moduulille ja tällä hetkellä ECPP:ssä on 5 GFFF-V moduulia. Tämän rahoituksen hakeminen edellyttää SM/PEO:n (Suomen UCPM vastuuviranomainen) sitoutumista hankkeeseen esityksen mukaisesti 5–7 vuodeksi. Hanke on valmistelussa ja sillä on sisäministeriön puolto. Tarvittavan hankinnan kustannusarvio on suuruusluokassa 1,4–1,6 milj. euroa. Hankittava kalusto sijoitettaisiin pysyvästi osallistuvien pelastuslaitosten käyttöön. Pelastuslaitokset valmistautuvat myös tarvittaessa yhteensä enintään 25 %:n omarahoitusosuuden järjestämiseen. Muodostelman osia voidaan käyttää kansainvälisten sopimusten mukaisissa tehtävissä ja niiden hoitamiseen liittyvien periaatteiden mukaisesti. Moduulin koko ja sisältö määrittyvät lopullisesti EU:n rahoituspäätöksen mukaisesti.

 

EU-pelastuspalvelumekanismin metsäpalomoduulin toiminta edellyttää yhteistoimintasopimusta. Yhteistoimintasopimus tulee voimaan 9.9.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Jos sopimus irtisanotaan, tulee se tehdä kesäkuun loppuun mennessä ja irtisanominen tulee voimaan kalenterivuoden lopussa. Sopimus siirtyy hyvinvointialueille.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa pelastuslaitoksen jatkamaan EU-metsäpalomoduulin valmistelua yhteistyössä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja sisäministeriön kanssa, ja mikäli EU-rahoitus saadaan, Pohjois-Savon pelastuslaitos liittyy metsäpalomoduuliin.

 

Liitteet

6

Itä- ja Kaakkois-Suomen maastopalotoiminnan yt-sopimus

 

7

Eriävä mielipide

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paavo Tiitta

puh. +358 44 718 8103

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa pelastuslaitoksen jatkamaan EU-metsäpalomoduulin valmistelua yhteistyössä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja sisäministeriön kanssa, ja mikäli EU-rahoitus saadaan, Pohjois-Savon pelastuslaitos liittyy metsäpalomoduuliin.

 

 

Päätös                                              Pelastusjohtaja muutti päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksen metsäpalomuodostelman perustamisesta ja valtuuttaa pelastuslaitoksen jatkamaan EU-metsäpalomoduulin valmistelua yhteistyössä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja sisäministeriön kanssa, ja mikäli EU-rahoitus saadaan, Pohjois-Savon pelastuslaitos liittyy metsäpalomoduuliin. Aluepelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyi pelastusjohtajan muutetun päätösesityksen.

 

Lautakunnan jäsen Joona Pellikka jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa