Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 7

Asianro 5907/00.01.02.01/2021

 

 

Varallaolon poistumisen tilannekatsaus

 

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on lähettänyt kunnille 23.6.2021 lausuttavaksi neljä eri vaihtoehtoa varallaolokiistan ja työtuomioistuimen ratkaisun vuoksi aloitetusta vapaamuotoisen varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöön ottoa varten, ja laskenut neljälle vaihtoehdolle kustannusesityksen (liite 1). Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos on lähettänyt seutukunnallisten keskisuurten kuntien 24/7 työajan poikkeuslupa-anomuksen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, josta on saatu päätös 16.7.2021 (liite 2).

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on laatinut kuntien antamista lausunnoista yhteenvedon (liite 3). Vaihtoehto 3 on saanut kuntien lausunnoissa eniten kannatusta. Keskisuuriin kuntiin myönnetty poikkeuslupapäätös ei kuitenkaan mahdollista tarvittavaa määrää 8 h työpäiviä pienempien ympäryskuntien virka-ajan päivystyksen järjestämiseksi. Pelastuslaitos selvittää mahdollisuutta perustaa lisää 24/7 asemia ja näille työvuorolistaesitystä, jotta nk.  päiväkomennuksina voitaisiin tuottaa pieniin kuntiin virka-ajan sisällä olevat onnettomuuksien ehkäisyn työt (palotarkastukset, neuvonta ja turvallisuusviestintä, kaluston huollot ja tarkistukset sekä muut pelastusvalmiutta ylläpitävät työt). Työaika säilyisi kaikilla lähtökohtaisesti samana ja Aluehallintoviraston päätös voidaan ottaa huomioon. Tämä edellyttää henkilöresurssin kustannusten laskemista uudelleen ja paloasemien tarkastelua, mitkä voidaan ilman suuria kustannuksia muuttaa 24/7 periaatteella toimiviksi.

 

Työsopimussuhteisten pelastushenkilöstön rooli säilyy ennallaan. Vapaamuotoinen varallaolo jatkuu 30 minuutin toimintavalmiusajalla, joka tukee resurssin muodostumista kunnissa sekä pitää sopimushenkilöstöä toiminnassa mukana. Pelastustoimeen koko maassa kohdistuu muutoksia varallaolon poistumisen ja eri pelastuslaitoksissa perustettavien uusien 24/7 pelastusasemien myötä. Sisäministeriön tekemän koulutustarvearvion mukaan (Sisäministeriön tiedote, Sisäministeriön hallinnonalan rahoitus on suurien haasteiden edessä valtioneuvosto.fi) on arvioitu olevan noin 1000 pelastajan koulutustarve maassamme. Oletettavaa on, että pieniin kuntiin ei saada hakijoita, mikäli keskuskunnissa tai muissa laitoksissa on paremmat työaika- ja palkkausedut.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöönototon vaihtoehdoista ja evästää jatkovalmistelua.

 

Liitteet

1

Liite 1 - Varallaolon vaihtoehdot

 

2

Liite 2 - Työsuojelulupapäätös ajalle 1.8.2021-31.12.2022 Keskisuuret pelastusasemat

 

3

Liite 3 - Yhteenveto lausunnoista

 

4

Vaihtoehtoesitykset

 

5

Täydentävä kirjaus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paavo Tiitta

puh. +358 44 718 8103

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöönototon vaihtoehdoista ja evästää jatkovalmistelua.

 

 

Päätös                                              Pelastusjohtaja muutti päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöönoton vaihtoehdoista ja evästää jatkovalmistelua. Kaikki valmistelussa olevat vaihtoehdot varallaolon poistumisen kompensaatiokeinoiksi lähetetään lausunnoille Pohjois-Savon kuntiin ja kaupunkeihin kustannusvaikutuksineen.

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti pelastusjohtajan muutetun päätösesityksen.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsitteli lautakunnan jäsenen Joona Pellikan mahdollista esteellisyyttä ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsen Joona Pellikka ei ole esteellinen tässä kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunnan jäsen Riitta Raatikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.25.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Vesa Linnanmäki oli poissa osin asian käsittelyn aikana klo 17.40-18.15.

 

Lautakunnan jäsen Joona Pellikka jätti asian päätökseen täydentävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa