Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 63

Asianro 2635/00.04.02/2020

 

 

Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020 - 2023 jatkovalmisteluun

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Kaupunginhallitus

 

 

                                                          Pohjois-Savon liitto on POSOTE20-hankkeiden hallinnoijana lähettänyt Pohjois-Savon kunnille ja SOTE-kuntayhtymille sitoutumispyynnön koskien Tulevaisuuden sote-keskus täydennyshakua.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 16.8.2021 täydentävän valtionavustushaun, Pohjois-Savossa vireillä olevan POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus valmistelun syventämiseksi. Käynnissä olevaan hakuun alueen kunnat ja kuntayhtymät sitoutuivat 100 %. Hakemukset tulee jättää 15.10.2021 mennessä.

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella yhdellä alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteisellä hankekokonaisuudella, jolla uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja.

 

Valtionavustuksen määrä hyvinvointialueittain vuonna 2021 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaisiin valtionavustuksiin varattu kokonaiseuromäärä perustuu valtion talousarvioon momenteille 33.03.31 "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen" sekä 33.60.39 "Palvelurakenteen kehittäminen" tehtyihin varauksiin. Vuonna 2021 valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä on yhteensä 141 miljoonaa euroa. Siitä 21 miljoonaa euroa on kohdennettu Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisille toimenpiteille. Vuoden 2021 valtionavustus on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on hankkeen käytettävissä vuosina 2021 - 2023. Pohjois-Savon laskennallinen osuus on 4,81 % yhteensä 6.783.525 euroa. Valtionavustus on 100 %, siinä ei ole omarahoitettavaa osuutta. Mikäli hyvinvointialueen hankesuunnitelmassa ei osoiteta perusteltua tarvetta enimmäismäärän suuruiselle avustukselle, myönnetään hankkeelle enimmäismäärää pienempi, hankesuunnitelman perusteella tarkoituksenmukaiseksi katsottava määrä.

 

Yhteistyö psykososiaalisten menetelmien kehittämisessä

 

Yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiireille avataan myöhemmin erillinen haku psykososiaalisten menetelmien alueellisen koordinoinnin kehittämistä varten. Yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiirien ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman hankehakemukset tulee sovittaa yhteen yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi niin, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankesuunnitelmissa kuvataan alustavasti kaikkien ikäryhmien osalta, miten on tarkoitus tehdä yhteistyötä menetelmien käyttöönotossa ja vakiinnuttamisessa osana alueellisia hoito- ja palveluketjuja sekä menetelmien käytön seurannassa. Myöhemmin yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiirien hankesuunnitelmissa on kuvattava molempia osapuolia koskeva hankesuunnitelman toimeenpano.

 

Hakemuksessa ehtona 80 % väestö

 

Hyvinvointialueet ja niihin kuuluvat kunnat on lueteltu laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). Hankekokonaisuuteen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun asukasluvun on oltava vähintään 80 prosenttia hyvinvointialueen tai erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta. Valtionavustusta hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.

 

Hankkeen hakija ja hankehallinto

 

Pohjois-Savon liitto nyt käynnissä olevan POSOTE20 tulevaisuuden sote-keskus hankkeen hankehallinnoijana on hakija täydennyshaussa ja toimii hankehallinnoijana siihen saakka, kun hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt.

 

Pyydettävät sitoumukset

 

Nykyisiltä sote-järjestämisvastuisilta Pohjois-Savon kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään sitoutumista Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen täydennyshaun mukaiseen valmisteluun. Lisäksi pyydetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (yliopistosairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä) sitoumus yhteisestä valmistelusta, yhteistyöstä psykososiaalisten menetelmien osalta. Päätökset sitoutumisesta jatkovalmisteluun pyydetään toimittamaan kirjaamo(at)pohjois-savo.fi 30.9.2021 mennessä.

 

                                                         

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kuopion kaupunki sitoutuu Pohjois-Savon liiton hallinnoimaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020-2023 -hankkeen täydennyshaun mukaiseen valmisteluun.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa