Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 62

Asianro 7171/01.01.01.01/2021

 

 

Talousjohtajan viran täyttäminen

 

 

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.8.2021, että talousjohtajan virka julistetaan avoimeksi aikaisemman viranhaltijan irtisanouduttua virasta 1.9.2021 alkaen (kh päätös 7171/2021 §7). Talousjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys vastuualueen toimialaan. Kaupunginhallitus päätti, että talousjohtajan viran täyttämistä valmistelevaan haastatteluryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja.

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee elinvoima- ja konsernipalvelujen asiakkuusjohtajat (vastuualuejohtajat ml. talousjohtajan). Toimintasäännön 10 §:n mukaan asiakkuusjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä vastuualueen toimialaan. Toimintasäännön 6 §:n mukaisesti talousjohtaja johtaa talous- ja omistajaohjausvastuualuetta. Vastuualue vastaa taloussuunnittelusta ja seurannasta, rahoituksesta ja maksuliikenteestä, konserniohjauksesta, hankintojen ohjauksesta, tiedolla johtamisen tuesta ja sisäisen laskennan ohjauksesta. Vastuualueen sekä talousjohtajan tehtävät on määritelty tarkemmin elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön 4-6 §:ssä.

 

Talousjohtajan virka oli avoinna ajalla 22.8.-6.9.2021 klo 12. Viran hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Savon Sanomissa 22.8.2021 sekä Kuntalehden verkkosivuilla ajalla 23.8.-29.8.2021. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 6 hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät viran muodollisen kelpoisuusehdon. Heillä kaikilla oli sekä koulutuksen että työkokemuksen kautta perehtyneisyyttä vastuualueen toimintaan. Hakuajan päätyttyä hakijoista tehtiin ansiovertailu, jonka pohjalta 3 hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin maanantaina 13.9. Haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille hakijoille. Haastattelujen lisäksi 2 hakijaa kutsuttiin suostumuksensa mukaisesti henkilöarviointiin.

 

Hakijoita vertailtaessa on otettu huomioon perustuslain 125.2 §:n mukaiset julkisia virkoja koskevat yleiset nimitysperusteet: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

 

                                                          Hakemusten, niistä tehdyn ansiovertailun ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella viran täyttöä valmistellut haastatteluryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että talousjohtajan virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Marja-Leena Martikainen. Ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Marja-Leena Martikainen täyttää ne hakijoista parhaiten. Hänellä on laaja sekä koulutuksen että työkokemuksen kautta hankittu kokemus talousjohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä. Lisäksi hänellä on virassa menestymisen edellyttämää johtamis- ja esihenkilökokemusta ja koulutusta.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan hakuilmoitus ja hakijakoontiluettelo.

 

Henkilöarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Henkilöarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuvien nähtävänä kaupunginkansliassa ennen kaupunginhallituksen 27.9.2021 pidettävää kokousta. (Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 6 luvun 24.1 §:n 29 kohdan mukaisesti soveltuvuusarviointien tulokset sisältävät salassa pidettävää tietoa.)

 

 

 

 

 

 

Liitteet

13

7171/2021 Hakuilmoitus talousjohtajan virkaan

 

14

7171/2021 Hakijakoonti

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarmo Pirhonen

puh. +358 17 18 2790

Tarja Anneli Savolainen

puh. +358 44 718 2221

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupungin talousjohtajan virkaan valitaan YTM Marja-Leena Martikainen. Talousjohtajan viran kokonaispalkka on 6750/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes virkaan valittu on esittänyt lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa