Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 4974/02.02.00/2020

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesitys

 

 

 

PohjoisSavon aluepelastuslautakunnan 16.6.2021 kokouksessa hyväksymä talousarvioesitys lähetettiin kunnille ja PohjoisSavon sairaanhoitopiirille lausunnolle. 4 kuntaa piti maksuosuuden kasvua liian suurena, mutta näkivät toisaalta perusteita kustannustason nousuesitykselle. 5 kuntaa antoi ehdollisen hyväksymisen talousarvioesitykselle. 5 kuntaa edellytti

lausunnossaan kulukuria ilman esitystä miten se toteutettaisiin. 3 kunnalla ei ollut huomautettavaa talousarvioesitykseen. 1 kunta ei hyväksynyt

talousarvioesitystä ja 1 kunta ei antanut lausuntoa. PohjoisSavon

sairaanhoitopiiri edellytti lausunnossaan, että ensihoidon talousarvion tulee pysyä sen antamassa 2 %:n raamissa.

 

Talousarvioesityksen jättöaika kaupunginhallitukselle on 6.10.2021.

Pelastuslaitos on tehnyt talousarvioon muutoksia pelastustoimen osalta siten, että tilavuokrien kustannuksissa on huomioitu uusien pelastusasemien

lopulliset kustannukset ja Neulamäen pelastusaseman tekniikan siiven purku. Myös jaksotetut palkat henkilösivukuluineen on päivitetty arvion mukaisiksi. Kuntien maksuosuudet on pysytetty aiemman talousarvioesityksen, korotus 9,8 %, mukaisina vielä tässä vaiheessa. Varallaolon poistumisen kompensaatiokeinojen vaihtoehdot ovat lähdössä kuntiin lausunnoille. Varallaolon poistumisen kompensaatiokeinon valinnalla on merkittävä vaikutus pelastustoimen vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Pelastuslaitos valmistelee tarvittavat talousarviomuutokset sen jälkeen, kun

aluepelastuslautakunta on tehnyt päätöksen uudesta valmiusjärjestelmästä. Lisäksi pelastuslaitoksella on selvitettävänä investointihankintojen muuttaminen leasingrahoitteiseksi, myös tällä on merkittävä vaikutus pelastustoimen talousarvioesitykseen.

 

PohjoisSavon sairaanhoitopiiri on määritellyt talousarvion suunnitteluohjeessaan, että ensihoidon talousarvioesitys saa nousta vuodelle 2022 enintään 2 %. Ensihoidon tilavuokrat nousevat 228.112 euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. PohjoisSavon alueelle ensihoidon käyttöönotettava KEJOtietojärjestelmä aiheuttaa ensihoidon talousarvioon 33.000 euron lisämenon. Edellä mainitut tilavuokrien ja KEJO tietojärjestelmän kustannukset vaativat 4,4 %:n korotuksen vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Ensihoidon talousarvio on kuitenkin laadittu sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaiseen 2 %:n raamiin. Tämä tulee toiminnan vaatimukset huomioon ottaen aiheuttamaan erittäin suuria haasteita ja suuren riskin sille, ettei talousarviossa pysytä.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy PohjoisSavon pelastuslaitoksen

talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja lähettää sen Kuopion

kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

1

Liite 1 - Vuoden 2022 talousarvioesityksen perustelut

 

2

Liite 2 - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta2022 toimintasuunnitelma

 

3

Liite 3 - Tulos- ja rahoituslaskelma ta-esitys 2022

 

4

Liite 4 - Kuntien maksuosuudet 2022

 

5

Liite 5 - Taloussuunnitelma 2022

 

6

Liite 6 - Pelastuslaitoksen strategia 2025

 

Viiteaineisto

1

Kuntien ja shpn lausunnot talousarvioesityksestä vuodelle 2022

 

                                                          Valmistelija                                                               

Reija Sihvola

puh. +358 44 718 8125

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2022 lähetettäväksi Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa