Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9167/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 25

Asianro 9167/12.03.01.02/2021

 

 

Männistön asukastoiminnan jatkuminen vuoden 2021 jälkeen

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Tausta                                              Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palvelut ja Männistön seurakunta sopivat asukastupayhteistyöstä Männistön asukastilassa (Lönnrotinkatu 32) marraskuussa 2018. Yhteinen matalan kynnyksen asukastoimintatoiminta käynnistyi alkuvuonna 2019. Männistön seurakunnan asukastoiminta oli osa seurakunnan kehittämishanketta. Seurakunnan hanke päättyy ja seurakunta on 6.9.2021 irtisanonut Tilapalveluiden kanssa solmitun vuokrasopimuksen (3 kk irtisanomisaika, astuu voimaan 1.1.2022). Samalla seurakunta myös luopuu asukastoiminnan järjestämisestä kyseisessä tilassa. Männistön seurakunnan luopuessa toiminnasta ao. tilassa myös asukastoiminnan henkilöresurssi vähenee näiltä osin.

 

Asukastila                                        Männistön ostoskeskuksen yhteydessä sijaitseva tila on ollut Männistön seurakunnan vuokraama. Kuopion kaupungin Tilapalvelut on vuokrannut tilaa seurakunnalta edelleen kansalaistoiminnan palveluille seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettavaa asukastoimintaa varten. Tilan vuokra on ollut kansalaistoiminnan palveluille 1 885,05 €/kk vuonna 2021, mikä on n. 50 % tilan vuokrasta (seurakunta on maksanut jäljelle jäävän osan vuokrasta).

 

Männistössä ei ole lähikirjastoa eikä seurakunnan toimitilaa, joka sopisi avoimeen asukastoimintaan. Männistön julkisia tiloja ovat kasvun ja oppimisen palvelualueen nuorisotalo Latari ja Männistön uusi päiväkoti sekä perusturvan palvelualueen hallinnoima Mäntykampus. Latari on päiväaikaan ma-ke ja pe klo 7.30-13 avoimen päiväkotitoiminnan käytössä. Nuorisotalon oma nuorisotoiminta alkaa arkipäivinä noin klo 14. Mäntykampuksen tilojen käyttöaste on suuri, eikä tiloja ole siten mahdollista käyttää kansalaistoiminnan palvelujen avoimessa asukastoiminnassa.

 

Kuopion kaupungin talouden sopeutustoimenpiteiden yhteydessä 2021 kansalaistoiminnan palvelujen palveluverkostoa karsittiin ja tuolloin luovuttiin Saarijärven asukastilasta. Saarijärven asukkaita on pyritty ohjaamaan Männistön asukastoiminnan pariin.

 

Männistön ostoskeskuksessa Kalevalankatu 23:ssa on vapaa asukastoimintaan soveltuva liiketila, jonka vuokra on 1 700 €/kk + sähkö 80 € ja vesi 20 € / kk. Tilapalveluiden osuus lisäksi, noin 8 % vuokrasta. Yhteensä tilavuokra olisi n. 2 000 €. Huoneistoala noin 186,5 m2, mikä sisältää yhteiskäyttöiset keittiö/taukotila, siivouskomero ja yhdyskäytävä. Vuokratilassa on iso asiakastila, entinen holvi, varasto ja sosiaalitilat. Tila on nykyistä asukastilaa pienempi, mutta vastaisi hyvin asukastoiminnan tarvetta.

 

Kävijät                                              Käyntikertoja Männistön asukastilassa on ollut n. 2 200-2 500 kuukaudessa (luku vuodelta 2019, ennen koronaa). Vuonna 2019 käyntikertoja oli n. 17 000. Kansalaistoiminnan palveluiden asukastoiminnan tiloista Männistö on ollut kävijämääriltään vilkkain. Luku sisältää sekä kaupungin avoimen asukastoiminnan toiminta-ajan kävijät että seurakunnan, vapaaehtoisten ja järjestöjen toiminta-ajan kävijät (myös iltakäyttö). Päiväkäyttäjien osuus koko kävijämäärästä on ollut 79 %. Päiväkäyttäjistä yli 63-vuotiaiden osuus on ollut 61 %, 30-62-vuotiaita 33 %. Iltakäyttäjistä yli 63-vuotiaiden osuus on ollut 30 %, 30-62-vuotiaita 41 %.

 

Henkilöstö                                       Männistön asukastilassa on työskennellyt kaksi kaupungin lähiötyöntekijää kahtena päivänä viikossa. Kahtena-kolmena päivänä viikossa toiminnasta on vastannut seurakunnan henkilöstö tai vapaaehtoistoimijat. Asukastoiminnan järjestämisessä ovat mukana myös asukkaat. Parhaillaan (27.9.2021) vapaaehtoistoimijoita on noin viisitoista, mikä on suurin vapaaehtoisten määrä kaupungin asukastoiminnan tiloissa. Männistön asukkaat ovat sitoutuneita asukastoimintaan.

 

Toiminnan turvallisuuden takaamiseksi asukastilassa on ollut paikalla vähintään kaksi työntekijää tai yhden työntekijän lisänä vapaaehtoisia. Asukastoiminnan asiakkaat ovat kaupungin vastuulla kaupungin työntekijän ollessa paikalla.

 

Kansalaistoiminnan palveluiden viiden lähiötyöntekijän henkilöresurssilla ei pystytä korvaamaan vähenevää henkilöresurssia. Nykyinen henkilöresurssi mahdollistaa toiminnan järjestämisen 2 pvää/vko. Alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi Kuopion kaupungin avointa asukastoimintaa pyritään järjestämään edelleen niin kaupunki- kuin maaseutualueilla. Asukastoimintaa järjestetään tällä hetkellä Nilsiässä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Maaningalla (kirjasto) sekä Neulamäessä, keskustassa ja Puijonlaaksossa (kirjastot). Särkiniemessä toimintaa järjestetään seurakunnan tiloissa.  

 

Yhteistyötahot                               Männistön asukastilassa toimintaa ovat järjestäneet kaupungin ja Männistön seurakunnan lisäksi mm. muut kaupungin palvelualueet, Savonetti, Männistön asukasyhdistys, Fysiosenior, SPR, Pohjois-Savon muisti ry, Martat ja oppilaitosten opiskelijat mm. Savonia AMK:n Viretori sekä vapaaehtoiset asukkaat. Asukastila on toiminut avoimen asukastoiminnan järjestämisen ohessa myös järjestöjen ja toimijoiden kokoustilana (esim. taloyhtiöt, asukastoimikunnat ja -yhdistykset). Lähtökohtana on ollut, että toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Järjestöä, joka ottaisi vastuun kokonaisista päivistä, ei ole löytynyt.

 

Lähiötyöntekijöiden ja seurakunnan yhteisesti järjestämässä toiminnassa keskeistä on ollut asukkaiden kohtaaminen ja keskustelu ohjatusti ja omatoimisesti. Toiminta on pitänyt sisällään erilaisia kerhoja ja piirejä, eri alojen opastus- ja neuvontatyötä, atk-neuvontaa, retkiä ja tapahtumia. Tilassa on järjestetty myös EU:n ruokakassijakelua sekä korona-aikana maskijakelua.

 

 

Vaihtoehtoiset toimenpiteet Männistön asukastoiminnan jatkon osalta

 

Vaihtoehto 1. Asukastoiminta jatkuu Männistössä. Toiminnalle vuokrataan vapaa toimitila Männistön ostoskeskuksen yhteydestä ja varmistetaan henkilöresurssin riittävyys varaamalla talousarvioon määräraha (45 000 €) yhteisökoordinaattorin palkkaamiseen. Yhteisökoordinaattori toteuttaa ja kehittää asukastoimintaa paitsi Männistössä, myös muissa toimipisteissä yhdessä lähiötyöntekijöiden kanssa.

 

Vaihtoehto 2. Asukastoiminta päättyy nykyisessä tilassa 31.12.2021, eikä uutta erillistä tilaa vuokrata asukastoiminnalle.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Männistön asukastoiminnan jatkon osalta vaihtoehdon 1.

 

 

Liitteet

1

9167/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kati Vähäsarja saapui kokoukseen klo 16.22.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa