Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 26

Asianro 7567/02.02.00/2021

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsauksia on esitelty 19.4., 15.6., 10.8. ja 28.9. hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen laajennetussa johtoryhmässä. Lautakunnalle on esitelty tilannekatsaus 24.8. kokouksen yhteydessä pidetyssä talousarvioseminaarissa sekä 15.9. kokouksessa.

 

Palvelualueiden talousarvioesityksen tulee sisältää:

-      palvelualuetason talousarviotekstin

-      palvelualueiden toimenpiteet valtuuston nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi

-      valtuustoon nähden sitovat mittarit

-      talousarvioeurot vähintään vastuualuetasolla sisältäen toimintatuottojen ja -kulujen erittelyt

-      henkilöstösuunnitelman

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen 6.-27.10. kaupunginjohtaja valmistelee omaa talousarvioesitystään ja 1.11.2021 on kaupunginhallituksessa vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 13.12.2021.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvio:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokehys on kaupunginhallituksen 27.9. päätöksen mukaan -43,3 M€, kasvua kuluvaan vuoteen -0,799 milj. euroa / 1,9 %.

 

Toiminnan painopisteet:

 

-      Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman pohjalta nousseisiin hyvinvointihaasteisiin vastataan yhdessä toimien ja Liikkuvaa Kuopiota ja Kulttuuri Kuopiota ja Meidän Kuopiota kehittäen

-      Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan ja niiden yhteistä tiedotusta, markkinointia ja viestintää lisätään

-      Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi, palvelujen tehostamiseksi ja resurssiviisaan toiminnan kehittämiseksi

-      Kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien sekä verkkomaksamisen kehittämistä jatketaan tilatehokkuuden parantamiseksi

-      Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista kehitetään

-      Avustus- ja maksupolitiikan uudistaminen jatkuu

-      Asukkaiden hyvinvointiin liittyvää tiedonkeruuta ja analysoinnin menetelmiä sekä hyvinvointiviestintää kehitetään tukemaan hyvinvointityötä

-      Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke on käynnistynyt 1.5.2021. Hankkeen tavoitteena ja vuoden 2022 painopisteenä on pohjoissavolaisten mielenterveyden parantaminen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentäminen

-      Kumppanuus viranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa lisääntyy.

 

Esitys toimintatuottojen ja -kulujen muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon ja talousarviomuutoksiin nähden:

 

-      Henkilöstömenomuutokset -0,52 milj. euroa

-      Tilamuutoksista johtuvat sisäisten vuokrien muutokset -0,65 milj. euroa

-      Asiakasmäärän kasvu / tulotavoitteiden kasvu 0,84 milj. euroa

-      Uudistetun museolain / alueellisen työn valtionosuuden edellyttämä henkilöstöresurssi -0,1 milj. euroa

-      Palvelukeskusten liikuntatilojen edellyttämä resurssointi -0,11 milj. euroa

-      Museopalvelut/kokoelmien muuttokustannukset sekä Kuopion museon (Kantin) yleisötyön henkilöstövajeen täydentäminen -0,12 milj. euroa

-      Musiikkikeskuksen vuoden 2021 sopeutustoimien palautus (pasuunanäänenjohtaja, vierailijoiden korvaukset) -0,06 milj. euroa

-      Kurkimäen kirjaston osalta toteutumattoman sopeutustoimen osalta resurssien palautus kirjastopalveluihin -0,04 milj. euroa

-      Kansalaistoiminnan palveluissa 0,5 htv lisäys kulttuurisuunnitteluun -0,025 milj. euroa

-      Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankeen toimintakatteen muutos -0,02 milj. euroa

-      Männistön asukastoiminnan jatkuminen vuoden 2021 jälkeen -0,045 milj. euroa

 

Esitys vuoden 2022 toimintakatteesta -43,345 M€, kasvua kuluvaan vuoteen nähden -0,844 milj. euroa / 2,0 %, eroa kehyspäätökseen -0,045 milj. euroa.

 

Kalustoinvestointien osalta esitys yhteensä –1,06 milj. euroa.

 

Kokouksessa esitellään hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys.

 

Liitteenä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitys.

 

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt ja taloustiimi

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten arviointi on talousarviotekstin yhteydessä.

 

Liitteet

2

7567/2021-2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

 

Viiteaineisto

1

7567/2021-2 Yhdyskuntatekniikka investointien kohdeluettelo 2021-2023

 

2

7567/2021-2 Talonrakennusinvestoinnit TA2022 luonnos

 

3

7567/2021-2 Kh kehyspäätös 27092021

 

4

7567/2021-2 Kehyslaskelma

 

 

                                                         

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen jatkovalmistelusta ja tekee oman esityksensä kaupunkitasoisen talousarvion jatkovalmistelua varten.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen ja päätti yksimielisesti esittää talousarvioesityksenään viranhaltijoiden esityksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa