Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 17

Asianro 8791/05.17.00/2021

 

 

Valtioneuvoston jäämistövarojen kohdentaminen ja projektisuunnitelma aikuissosiaalityössä ja terveyspalveluissa

 

 

Perusturvajohtaja Mari Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

                                                     

Terveysjohtaja Pertti Lipponen

Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

Valtioneuvosto on 22.4.2021 antamallaan päätöksellä nro VN/2403/2021 luovuttanut hakemuksesta Kuopion kaupungille perintökaaren (40/11965) 5 luvun 2§:n nojalla valtiolle perintönä tulleesta omaisuudesta osan. Omaisuus luovutetaan Kuopion kaupungille ehdolla, että kaupunki käyttää omaisuuden nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin, kuten psykososiaalisen tuen palvelujen järjestämiseen.

Tausta:

Kuopion kaupungin aikuissosiaalityön palvelut pilotoivat vuosina 2018-2019 valtakunnallista STM:n ja THL:n yhteistä ns. Osallistavan sosiaaliturvan hankekokeilua. Kokeilussa yhtenä kokeiltavana toimintamuotona oli syrjäytymisuhan alaisten asiakkaiden tehostettu yksilötyö. Kuopiossa kokeilussa luotiin tehostetun yksilötyön asiakastyön malli. Työmuotona tehostettu yksilötyö edellyttää, että sosiaalityön asiakasmäärät ovat kohtuulliset eli noin 35 asiakasta työntekijää kohden. Kokeilun vakiinnuttaminen ja jatkaminen edellyttää siten henkilöstön lisäresursointia ja tähän työmuodon ottoon haettiin valtion jäämistövaroja. Tehostetussa yksilötyössä asiakkaita tavataan tiiviisti, jopa viikoittain luottamuksellisen asiakassuhteen varmistamiseksi ja asiakkaan aktiivisuuden tukemiseksi. Asiakastyön tukena on kokeiltu myös ns. AVAIN-mittaria, jolla arvioidaan henkilön elämäntilannetta ja muutoksia

Käyttösuunnitelma aikuissosiaalityössä:

Aikuissosiaalityöhön rekrytoidaan em. varojen turvin 4 palveluohjaajaa, jotka tarjoavat psykososiaalista tukea 18–29-vuotiaille nuorille osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaisen yksilöllisen palveluohjauksen keinoin. Yksilöllinen palveluohjaus on matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, tuen tarpeen arviointia ja tehostettua yksilötyötä. Palveluohjaajien työ integroidaan nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja palveluohjaajat raportoivat rakenteellisen sosiaalityön keinoin nuorten palvelutarpeista. Tiedon keräämisessä hyödynnetään sekä kyselyjä että asiakasraateja.

 

 

Käyttösuunnitelma terveyspalveluissa:

 

Terveyspalveluissa tavoitteena on lähteä kehittämään ja toteuttamaan nuorten (13-19 v.) matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja hoitotiimeissä hyödyntämällä monitoimijaista yhteistyömallia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sisällön mukaisesti (ks. projektisuunnitelma). Mielenterveystyöhön rekrytoidaan kaksi sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa tai psykiatrista sairaanhoitajaa, jotka tulisivat työskentelemään hoitotiimeissä terveysasemilla. Kuopiolaisille nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua ajanvarausperiaatteella ja mahdollisuutta päästä keskustelemaan hoitajan vastaanotolle nuoren elämäntilanteessa esille nousevista haasteista huomioiden verkostotyössä aikuissosiaalityön palveluohjaajien tuki nuorten elämäntilanteessa.

 

Vaikutusten arviointi                  Vahvistaa nuorten matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

 

Esitys                                            Perusturvajohtajan ja terveysjohtajan esitys:

Perusturva- ja terveyslautakunta

-         hyväksyy projektisuunnitelman valtion jäämistövarojen käytössä ja kohdentaa varoja vuosille 2022–2023 aikuissosiaalityöhön 400 000 euroa (4 palveluohjaaja) ja terveyspalveluihin 200 000 (2 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa/psykiatrista sairaanhoitajaa).

-         merkitsee tiedoksi, että liitteenä olevaa projektisuunnitelmaa tarkennetaan rahoituksen varmistuttua.

 

Liitteet

1

Perintövarojen kohdentaminen - projektisuunnitelma.pdf

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6513

Pauliina Sulku

puh. +358 44 718 6620

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimieslisesti

perusturvajohtajan ja terveysjohtajan ehdotuksen.

 

Päätös                                          

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa