Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 18

Asianro 7385/02.02.00/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 talousarvion valmistelu

 

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on edennyt syksyn aikana johdon talousarvion valmistelupajasta palvelualueiden omaan valmisteluun. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien johdolla on käyty talousarvion kehysneuvottelut ja kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vuodelle

2022 kokouksessaan 27.9.2021.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys annetaan 6.10.2021 mennessä kaupunginjohtajan talousarviovalmisteluun. Vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely on kaupunginhallituksessa 1.11.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 13.12.2021.

 

Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja talouspäälliköt ovat apulaiskaupunginjohtajan johdolla valmistelleet palvelualueiden vuoden 2022 talousarviota. Talousarviovalmistelussa on huomioitu palvelutarpeen kasvu, koronasta johtuva hoito- ja palveluvelka sekä uudet ja laajenevat tehtävät sekä sote-uudistukseen valmistautuminen.

 

Investoinnin merkittävimmät hankkeet ovat valmistelun tässä vaiheessa suun terveydenhuollon hoitokoneyksiköt, vanhusten asumispalvelun ja sairaalan hoivasängyt sekä terveydenhoitoyksikön ultraäänilaite.

 

Henkilöstösuunnitelma perustuu pääosin palvelutarpeen kasvuun ja lakisääteiseen mitoitukseen.

 

Tavoitteet ovat johdettu kaupunkitasoisista tavoitteista.

 

Lautakunta on käsitellyt vuoden 2022 talousarvion valmistelua seminaarissa ja lautakunnan kokouksessa 24.8.2021. Lautakunnalle esiteltiin 14.9.2021 palvelualueiden pakolliset ja lakisääteiset muutokset, palvelun tarpeen kasvusta johtuvat lisäykset, palvelun kehittämiseen sekä muihin muutoksiin liittyvät lisäykset.

 

Kaupunginhallitus antaa palvelualueille valmisteluraamin 27.9.2021, jonka jälkeen asiakkuusjohtajat tekevät esityksiin mahdolliset muutokset, jotka tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

 

Lautakunta käsittelee lopullisen talousarvioesityksen 5.10.2021.

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelutilanne annetaan tiedoksi henkilöstölle laajennetussa johtoryhmän kokouksessa 28.9.2021.

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan

 

-         lautakunnalle seminaarissa 14.9.2021 toimitettu vuoden 2022 talousarvion valmisteluun liittyvä esitys tuloarvio- ja määrärahamuutoksista

-         yhteenveto tavoitteista, asiakkuusjohtajien laatimat tekstiosiot, investointihankkeet ja alustava henkilöstösuunnitelma

 

Apulaiskaupunginjohtaja esittelee kokouksessa talousarvion valmistelu-

tilanteen.

 

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

 

Viiteaineisto

4

PETU_TA2022.pdf

 

5

TEPA TA 2022.pdf

 

6

Luonnos talousarvio 2022_LTK 28.9.21.pdf

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion 2022 valmistelutilanteen tiedoksi.

 

Päätös                                           Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa