Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

71 §

4.10.2021

 

§ 76

Asianro 9211/02.08.00.01/2021

 

 

Kaupungin vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 4.10.2021 71 §

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Sansia Oy on solminut sopimuksen Securitas Oy:n kanssa vartiointi- ja turvapalveluista. Kuopion kaupunki ja Kuopion Energia ovat olleet sopimuksen tilaajina. Sansia Oy on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2021, irtisanomisen syynä on hankinnan uudelleen kilpailuttaminen. Tarkoituksena on, että Sansia Oy kilpailuttaisi kaupungin tarvitsemat vartiointi- ja turvapalvelut myös uudelle sopimuskaudelle (2022-2025).

 

Hankinnan kohteena on aulavartiointipalvelu, paikallis- ja piirivartiointia, hälytys- ja tilausvartiointia sekä näihin liittyvät palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut. Hälytysvartiointipalvelut koostuvat enimmäkseen rikosilmoitus-, paloilmoitus- ja laitevikailmoitusjärjestelmien kautta saapuvista kohdehälytyksistä. Henkilöturvajärjestelmien kautta tulevien hälytysten osuus palvelussa on noin neljäsosa hälytyksistä.

 

Tilausvartiointi on etukäteen tilattu kiireetön vartiointitehtävä kuten henkilön turvaamistehtävä tai muu tilausturvatehtävä. Yleisimmät tilausvartiointipalvelut sisältävät terveydenhuollon, kotihoidon ja sosiaalipalvelun yksiköiden henkilöturvatehtäviä iltaisin ja viikonloppuisin (la - su) sekä arkipyhinä tapahtuvaa Kuopion suunterveydenhuollon (Tulliportinkatu 17 B) toimitilan hallinnointia. Lisäksi tilausvartiointia on käytetty myös kaupunginvaltuuston kokoustilaisuuksiin noin kymmenen kertaa vuodessa.

 

Palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut sisältävät murto-, palo- ja laitevikahälytystehtävien sekä henkilöturvatehtävien vastaanoton ja jatkohälytykset sekä laitteiston toiminnan valvonnan ja rekisteröinnin. Palvelukeskuspalvelu on keskitetysti suoritettava turvallisuus- ja palvelutehtävä, jossa osa vartioimisalueen/-kohteen turvallisuus- ja palvelutehtävistä suoritetaan etä- ja kuvapalveluna palvelukeskuksesta käsin yhdessä usean muun vartioimisalueen/-kohteen etäpalveluiden kanssa. Etävalvonnalla ja -palvelulla pyritään osaltaan ennalta ehkäisemään, estämään ja rajoittamaan vahinkoja ja rikoksia, sekä suorittamaan sovittuja palvelutehtäviä.

 

Kuopion kaupungilla on n. 150 kiinteistöä varustettuna rikosilmoitusjärjestelmällä, joista hälytys siirtyy vartiointiliikkeelle. Koulutilojen ilta- ja viikonloppuvalvontaa on n. 40 kohteessa. Palveluntuottaja on vastannut ilmoituksensiirtojärjestelmän hälytyksien vastaanottolaitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista ja sisällyttänyt kustannukset palvelun hintaan. Palveluntuottajalla on ollut ilmoitusvelvollisuus kiinteistöissä havaituista vioista ja epäkohdista.

 

Aulavartijan tehtävänä on paikallisvartioinnin lisäksi vierailijoiden opastaminen ja muut erikseen tilaajan kanssa sovittavat työajalla suoritettavat tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös vierailijaturvallisuuden valvonta ja tarvittaessa järjestyshäiriöihin puuttuminen sekä toimitilojen palvelutarpeiden seuranta, niiden vastaanotto ja niistä edelleen ilmoittaminen. Aulavartija kuuluu kiinteistön suojeluorganisaatioon, auttaa pelastuslaitosta hätätilanteessa sekä ilmoittaa kohteen turvallisuusvastaavalle hätätapauksen tai muun vastaavan tapahtuman.

 

Meneillään olevalla sopimuskaudella ao. hankintojen arvo on ollut Kuopion kaupungille n. 470 000 €/vuodessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus valtuuttaa Sansia Oy:n kilpailuttamaan kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut sekä tekemään asiaan liittyvän hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

 

 

Päätös                         Keskusteltuaan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 


 

 

                                                          Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija Heini Timonen on kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus valtuuttaa Sansia Oy:n kilpailuttamaan kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut sekä tekemään asiaan liittyvän hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

 

 

 

Päätös                                              Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija Heini Timonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Timonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa