Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 77

Asianro 2782/12.03.01.05/2021

 

 

Kuopion hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 - 2025

 

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
Kansalaistoiminta

 

 

                                                          Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää:

         katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä kuvauksen toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta (osa I)

         suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (osa II)

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet vuosille 2021-2025. Hyvinvointikertomukseen voi tutustua osoitteesta www.kuopio.fi/hyvinvointi. Tässä kokouksessa esitellään Kuopion laajan vuosien 2021-2025 hyvinvointikertomuksen osa II, hyvinvointisuunnitelma.

 

Kuopion hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään toimenpiteitä tavoitteiden toteutumisen tueksi. Näissä painopisteenä on suojaavien, hyvinvointia edistävien tekijöiden vahvistaminen Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman mukaisesti. Kuopion hyvinvointisuunnitelman linjaamissa toimenpiteissä hyödynnetään tutkimustietoa, valtakunnallisia ohjelmia ja suosituksia sekä tutkitusti vaikuttavia toimintamalleja. Kaikkien suunnitelmassa esitettävien tavoitteiden kautta pyritään tukemaan kuopiolaisten terveyttä ja mielenterveyttä. 

 

Suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kevään ja kesän 2021 aikana on järjestetty yhteensä kahdeksan työpajaa, joissa on ollut osallisena yli 150 eri alan asiantuntijaa (yli 200 osallistumiskertaa) lähes 40 eri organisaatioista paikallisesti ja valtakunnallisesti. Suunnitelman laatimiseen on osallistunut myös Lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja romanityöryhmä. Suunnitelman laadinnassa on huomioitu keskeiset hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät suositukset ja ohjelmat. 

 

Suunnitelmassa on esitetty kunkin tavoitteen osalta myös toimijatahot. Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman mukaisesti alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen edellyttää laajan toimijajoukon työtä yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutumiseksi.

 

Osaksi Kuopion uutta laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on kytketty myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Lastensuojelulaki (417/2007) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma, jota ohjaa Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pitävät sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita. Tämän osalta laadinnassa on huomioitu Sisäministeriön ohjeistus ”Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnitelman kansalliset linjaukset”. Tuomalla näitä samansuuntaisia suunnitelmia yhteen tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain osana hyvinvointikertomuksen ja -suunnitel-man vuosiraportointia. Toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta vastaavat Kuopion hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä hyvinvointikoordinaattorin johdolla. Tarvittaessa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä päivitetään vuosiraportoinnin yhteydessä.

 

 

 

Liitteet

1

2782/2021 Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointisuunnitelman tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

 

 

Päätös                                              Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Tilles-Tirkkonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa