Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 23

Asianro 7385/02.02.00/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen

 

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on edennyt syksyn aikana johdon talousarvion valmistelupajasta palvelualueiden omaan valmisteluun. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien johdolla on käyty talousarvion kehysneuvottelut ja kaupunginhallitus on antanut palvelualueille ohjeellisesti sitovan talousarvioraamin kokouksessaan 27.9.2021.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys on annettava 6.10.2021 mennessä kaupunginjohtajan talousarviovalmisteluun. Vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely on kaupunginhallituksessa 1.11.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 13.12.2021.

 

Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja talouspäälliköt ovat apulaiskaupunginjohtajan johdolla valmistelleet palvelualueiden talousarviota. Valmistelussa on huomioitu linjaukset kaupungin talouden tasapainottamiseksi huomioiden kuitenkin palvelualueiden palvelutarpeen kasvua, koronasta johtuvaa hoito- ja palveluvelkaa sekä uusia ja laajenevia tehtäviä sekä sote-uudistukseen valmistautumista.

 

Investoinneissa merkittävimmät hankkeet ovat suun terveydenhuollon hoitokoneyksiköt, vanhusten asumispalvelun ja sairaalan hoivasängyt, terveydenhoitoyksikön ultraäänilaite ja Peippolan tilapäishoitoyksikö kalustaminen.

 

Henkilöstösuunnitelma perustuu palvelutarpeen kasvuun ja lakisääteisistä henkilöstömitoituksesta johtuvaan lisäykseen.

 

Tavoitteet ovat johdettu kaupunkitasoisista tavoitteista.

 

Lautakunta on käsitellyt vuoden 2022 talousarvion valmistelua seminaarissa ja lautakunnan kokouksessa 24.8.2021. Lautakunnalle esiteltiin 14.9.2021 palvelualueiden pakolliset ja lakisääteiset muutokset, palvelun tarpeen kasvusta johtuvat lisäykset, palvelun kehittämiseen sekä muihin muutoksiin liittyvät lisäykset. Lautakunnan kokouksessa 28.9.2021 lautakunnalle esiteltiin kaupunginhallituksen vahvistama ohjeellisesti sitova raami ja asiakkuusjohtajien tekemät alustavat muutokset 14.9.2021 esitettyyn aineistoon.

 

 

 

Lautakunnalle on toimitettu yhteenveto palvelualueiden vuoden 2022 talousarvioksi, joka sisältää

 

·         asiakkuusjohtajien laatimat talousarviotekstit vastuualuetasolla

·         esityksen vaikutukset lapsiin ja nuoriin, ympäristöön ja yrityksiin

·         toimenpiteet valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi

·         henkilöstösuunnitelman

·         talousarvioeurot vastuualuetasolla eriteltynä toimintatuottoihin ja -kuluihin

·         valtuustoon nähden sitoviksi esitettävät mittarit

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

4

Talousarvio 2022_LTK 5.10.21.pdf

 

Viiteaineisto

1

TA 2022 PETU_LTK_05102021.pdf

 

2

TA 2022 TEHU_LTK 5.10.21.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvioesityksen toimitettavaksi kaupunginhallitukselle. Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että varapuheenjohtaja Tytti Luoma poistui kokouksesta klo 16.30 ja varajäsen Sanna Viik saapui kokoukseen klo 16.31 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat esittelivät tarkennetun talousarvioesityksen.

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy lautakunnalle kokouksessa esitellyn virkamiesten valmisteleman kaupunginhallituksen antamaan kehykseen viedyn perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvioesityksen. Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun talousarvioesityksestä.

 

1.       Keskustelun kuluessa jäsen Pekka Timonen esitti jäsenten Outi Peltolan, Anna Partasen ja Ilkka Pentin kannattamana, että sopeutuksista poistetaan Juankosken arki-iltojen kiirevastaanoton lopetus klo 16 – 18.

 

2.       Keskustelun kuluessa jäsen Aarni Mustonen esitti jäsen Anna Partasen kannattamana, että sopeutuksista poistetaan perhetyön kahden sosiaaliohjaajien palkkaaminen ja lapsiperhepalvelujen varahenkilöjärjestelmä.

 

3.       Keskustelun kuluessa jäsen Outi Peltola esitti jäsen Pekka Timosen kannattamana, että sopeutuksista poistetaan perhetyön kahden sosiaaliohjaajien palkkaaminen.

 

4.       Keskustelun kuluessa jäsen Anna-Kaisa Kokkonen esitti jäsenten Aarni Mustosen ja Tuija Martikaisen kannattamana, että ilmaisesta ehkäisystä ei luovuta.

 

 

Äänestys 1

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja ehdotti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”Jaa”, ja ne, jotka kannattavat jäsen Pekka Timosen ehdotusta äänestävät ”Ei”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä (Anna-Kaisa Kokkonen, Tuija Martikainen ja Olli-Pekka Ryynänen) sekä 8 Ei-ääntä (Sanna Viik, Arja Hiltunen, Mauno Kumpulainen, Aarni Mustonen, Anna Partanen, Outi Peltola, Ilkka Pentti ja Pekka Timonen).

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli jäsen Pekka Timosen ehdotus.

 

Puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen jätti eriävän mielipiteen.

 

Äänestys 2

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja ehdotti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ensin äänestetään jäsen Outi Peltolan ja jäsen Aarni Mustosen ehdotuksista ja niistä voittanut ehdotus asetetaan edelleen vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

Ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotka kannattavat jäsen Outi Peltolan ehdotusta äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat Aarni Mustosen ehdotusta äänestävät ”Ei”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä (Sanna Viik, Anna-Kaisa Kokkonen, Tuija Martikainen, Outi Peltola ja Pekka Timonen) ja 5 EI-ääntä (Arja Hiltunen, Mauno Kumpulainen, Aarni Mustonen, Anna Partanen ja Ilkka Pentti) sekä yksi Tyhjä (Olli-Pekka Ryynänen).

Puheenjohtaja ratkaisi asian arvalla.

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Aarni Mustosen ehdotus on voittanut.

Toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat edellisessä äänestyksessä voittanutta jäsen Aarni Mustosen ehdotusta, äänestävät ”Ei”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä (Anna-Kaisa Kokkonen, Outi Peltola ja Olli-Pekka Ryynänen) ja 8 Ei-ääntä (Sanna Viik, Arja Hiltunen, Mauno Kumpulainen, Tuija Martikainen, Aarni Mustonen, Anna Partanen, Ilkka Pentti ja Pekka Timonen)

 

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli jäsen Aarni Mustosen ehdotus.

 

Puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen jätti eriävän mielipiteen.

 

Äänestys 3

 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”Jaa”, ja ne, jotka kannattavat jäsen Anna-Kaisa Kokkosen ehdotusta äänestävät ”Ei”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Arja Hiltunen, Mauno Kumpulainen, Anna Partanen, Outi Peltola ,  Pekka Timonen, ja Olli-Pekka Ryynänen) ja 5 Ei-ääntä (Sanna Viik, Anna-Kaisa Kokkonen, Tuija Martikainen, Aarni Mustonen ja Ilkka Pentti).

                                                          Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli esittelijän ehdotus

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi muilta osin yksimielisesti talousarvioesityksen 2022.

 

Lisäksi lautakunta oikeutti asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt korjaamaan äänestyksen jälkeen tehdyt euromääräiset muutokset, joilla on vaikutusta talousarvioteksteihin ja henkilöstösuunnitelmaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa