Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 95

Asianro 9952/00.04.00/2021

 

 

Sopimus aluevaalilautakunnan työn tukemisesta

 

 

 

 

 

                                                          Eduskunta on hyväksynyt lain hyvinvointialueesta (611/2021), joka on tullut osittain voimaan 1.7.2021 lukien sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetulla lailla (616/2021), jäljempänä ”Voimaantulolaki”.

 

Voimaantulolain 8 §:n hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

 

Voimaantulolain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Mainitun lainsäännöksen mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on mm. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

 

Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 23 §:n mukaan valtuutetut ja varavaltuutetut aluevaltuustoon valitaan hyvinvointialueella toimitettavissa vaaleissa (aluevaalit). Aluevaalien toimittamisesta säädetään tarkemmin vaalilaissa (714/1998).

 

Säännönmukaiset aluevaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Voimaantulolain 16 §:n mukaan ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022 ja vaaleissa valittavan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022.

 

Aluevaalien toimittamisessa paikallistasolla huolehtivat kunnat sekä nimenomaan aluevaaleja varten asetetut uudet vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat. Kullakin hyvinvointialueella on yksi aluevaalilautakunta.

 

Voimaantulolain mukaisesti Itä-Suomen aluehallintoviraston asettama aluevaalilautakunta huolehtii ensimmäisten aluevaalien ehdokasasettelun järjestämisestä ja aluevaalien tuloksen vahvistamisesta. Aluehallintovirasto on vahvistanut Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan kokoonpanon päätöksellään 28.9.2021.

 

Oikeusministeriön kirjeessä 14.9.2021 (VN/16839/2021) on selvitetty toimenpiteitä, jotka liittyvät aluevaalilautakunnan työn hallinnolliseen tukemiseen. 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueella aluevaalilautakunnan toiminnan tukeminen on tarkoitus tehdä yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kesken liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

 

 

Liitteet

15

9952/2021 Sopimus aluevaalilautakunta

 

16

9952/2021 Korvaus VATElle annetusta asiantuntijatyöstä ja muista palveluista

 

17

9952/2021 Aluevaalit 2022 Aluevaalilautakunnan työn hallinnollinen tukeminen

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunki osaltaan hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen aluevaalilautakunnan työn tukemisesta.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa