Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 94

Asianro 5907/00.01.02.01/2021

 

 

Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 15.9.2021 § 7 Varallaolon poistumisen tilannekatsauksen (jaetaan esityslistan viiteaineistona). Päätöksen mukaisesti aluepelastuslautakunta lähettää kaikki valmistelussa olevat vaihtoehdot varallaolon poistumisen kompensaatiokeinoiksi lausunnoille Pohjois-Savon kuntiin ja kaupunkeihin päivitettyine kustannusvaikutukseen.

 

Aluepelastuslautakunta päättää pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista lausunnot saatuaan.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää Pohjois-Savon kunnilta ja Pohjois-Savon kaupungeilta lausunnot:

 

- Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on laatinut asiaan liittyen nyt lausunnolla olevat viisi (5) erilaista vaihtoehtoa, joita on päivitetty kuntien aiemmin antamien lausuntojen pohjalta. Lisäksi uutena vaihtoehtona on lisätty vaihtoehtomalli 5. Vaihtoehtojen tarkemmat sisältökuvaukset kustannusvaikutuksineen on kuvattu esityslistan liiteaineistossa.

 

Pelastuslaitos järjesti kunnille 7.10.2021 esittely- ja keskustelutilaisuuden eri vaihtoehdoista. Tilaisuudesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä. Muistiosta ilmenee mm., että pelastuslaitokselle perustetun henkilöstötiimin näkemyksenä on, että vaihtoehtomalli 5 on toiminnan ja henkilöstön näkökulman kannalta paras vaihtoehto.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen johto on antanut asiasta myös oman kannanottonsa, minkä mukaisesti vaihtoehto 4 täyttää kokonaisuutena parhaiten uuden valmiusjärjestelmän toiminalliset vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viranhaltijanäkemys varallaolon kompensaation vaihtoehdoista on esityslistan liitteenä.

 

Eri vaihtoehtoilla on vaikutusta ennen kaikkea pelastuslaitoksen toiminta-alueen kunnissa sijaitsevien pienempien paloasemien toimintaedellytyksiin jatkossa.

 

 

 

 

 

Nyt esille olevien vaihtoehtojen kustannusvaikutukset Kuopion kaupungin maksuosuuksiin ovat liiteaineiston perusteella seuraavat:

 

Vaihtoehto 1.

Maksuosuus

Ta 2022

 

Muutos

Ta 2021:een

Muutos %

Varallaolokomp.

vaikutus

10 642 736 €

2 425 452 €

29,5 %

801 151 €

 

Vaihtoehto 2.

Maksuosuus

Ta 2022

 

Muutos

Ta 2021:een

Muutos %

Varallaolokomp.

vaikutus

10 742 880 €

2 525 596 €

30,7 %

901 294 €

 

Vaihtoehto 3.

Maksuosuus

Ta 2022

 

Muutos

Ta 2021:een

Muutos %

Varallaolokomp.

vaikutus

10 208 112 €

1 990 828 €

24,2 %

366 527 €

 

Vaihtoehto 4.

Maksuosuus

Ta 2022

 

Muutos

Ta 2021:een

Muutos %

Varallaolokomp.

vaikutus

10 682 794 €

2 465 510 €

30,0 %

841 208 €

 

Vaihtoehto 5.

Maksuosuus

Ta 2022

 

Muutos

Ta 2021:een

Muutos %

Varallaolokomp.

vaikutus

11 123 427 €

2 906 143 €

35,4 %

1 281 841 €

 

                                                        

Esitetyistä vaihtoehdoista kuntien keskuudessa on saanut aiemmin

kannatusta mm. vaihtoehto 3, mitä voidaan pitää myös Kuopion kaupungin osalta niin palvelutason turvaamisen kuin myös kustannustenkin osalta

kokonaisuudessaan kannatettavana. Vaihtoehtomalli koskee paloasemaryhmiä: Suonenjoki, Leppävirta, Nilsiä, Lapinlahti ja Kiuruvesi.

 

Mallin toiminnalliset vahvuudet: keskisuuri asema suorituskykyinen. Pystyy tukemaan ympäryskuntia sekä onnettomuuksien ehkäisyn että 24/7

päivittäisonnettomuuksien tehtävissä.

 

Mallin toiminnalliset heikkoudet: Ilman erillisiä kannustimia yleistyöaikaan

ei todennäköisesti saada rekrytoitua työntekijöitä, jolloin vaarana on

aseman jääminen tyhjilleen. Ympäryskuntien päiväajan vahvuudet ovat

lisäksi osittain nykyistä pienemmät.

 

 

Liitteet

5

5907/2021 Saatekirje

 

6

5907/2021 Päätös Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 15.9.2021 § 7

 

7

5907/2021 Vaihtoehto 1 visualisointi

 

8

5907/2021 Vaihtoehto 2 visualisointi

 

9

5907/2021 Vaihtoehto 3 visualisointi

 

10

5907/2021 Vaihtoehto 4 visualisointi

 

11

5907/2021 Vaihtoehto 5 visualisointi

 

12

5907/2021 Vaikutus kuntien maksuosuuksiin 1-5 vaihtoehdot 25.9.2021 Lausunnoille

 

13

5907/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viranhaltijanäkemys varallaolon kompensaatiosta 13.10.2021 (ei julkaista verkkosivuilla)

 

14

5907/2021 Muistio kuntatilaisuudesta 7.10.2021 (ei julkaista verkkosivuilla)

 

Viiteaineisto

1

5907/2021 Liite 1 - Varallaolon vaihtoehdot

 

2

5907/2021 Liite 2 - Työsuojelulupapäätös ajalle 1.8.2021-31.12.2022 Keskisuuret pelastusasemat

 

3

5907/2021 Liite 3 - Yhteenveto lausunnoista

 

4

5907/2021 Vaihtoehtoesitykset

 

5

5907/2021 Täydentävä kirjaus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Kuopion kaupunki kannattaa esitetyistä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 3 ja toissijaisesti vaihtoehtoa 4.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 3.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Savolainen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Koponen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että:

 

"Kuopion kaupunki toteaa lausuntonaan, että tarkoituksenmukaisinta olisi löytää ratkaisu nykymallin pohjalta tarpeellisilta osin uudistettavalla sopimuksella.

 

Mikäli tämä ei johda tulokseen, Kuopion kaupunki kannattaa esitetyistä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 3 ja toissijaisesti vaihtoehtoa 4."

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa