Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

40 §

13.10.2021

 

§ 92

Asianro 7215/14.05.00.00/2018

 

 

Edustajan nimeäminen vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.10.2021 40 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 21.1.2019 kokouksessaan päättänyt käynnistää vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen vuoteen 2030. Suunnitelman ohjaamiseen ja laatimisen on aiemmin perustettu erilliset ohjaus- ja työryhmät. Suunnitelman käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä. Luottamushenkilöt ovat saattaneet muuttua kuntavaalien vuoksi, joten on tarpeen nimetä osittain uudet ohjasryhmän jäsenet. Tämän vuoksi kaupunkirakennelautakuntaa ja kaupunginhallitusta pyydetään uudelleen nimeämään yksi ohjausryhmän edustaja Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030 päivittämistä varten. Myös muiden, aiemmin nimettyjen organisaatioiden on mahdollista päivittää oma edustaja vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjaus- tai työryhmään.

 

Yleistä                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan suunnittelun apuväline, johon on koottu selvitys vesihuollon nykytilasta, kehittämistavoitteista ja -tarpeista sekä suunnitelmat tulevaisuudessa toteutettavista vesihuollon kehittämistoimenpiteistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää koko kaupunkialueen laajuisesti vesihuoltopalveluiden kehittämistavoitteet ja päämäärät, palveluiden saatavuus tarvealueilla ja aikataulut, vesihuollon toimivuus häiriötilanteissa, organisatoriset linjaukset, yhteistyöasiat, jne. Kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä on huomioitava toteutuneet lakimuutokset. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellinen aikataulu vesihuollon kehittämistoimenpiteille kunnan eri alueilla. Luonteeltaan kehittämissuunnitelma on ohjeellinen, tavoitteita määrittävä asiakirja, joka ei oikeudellisesti sido kuntaa eikä sen alueella toimivia vesihuoltolaitoksia. Kuntalaisen kannalta suunnitelma kertoo suuntaa-antavasti, kannattaako kiinteistölle asentaa oma vedenhankinta- tai jätevedenkäsittelyjärjestelmä vai onko tulevaisuudessa mahdollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Erityinen merkitys kehittämissuunnitelmalla on vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden läheisyydessä olevien alueiden sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisessä. Kehittämissuunnitelman pohjalta voidaan hyväksyä toiminta-alueet myös niille alueille, jossa ei tällä hetkellä ole toimivaa vesihuoltoa.

 

Ohjausryhmän tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus sekä linjata suuntaviivat vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030. Kaupunkirakennelautakuntaa ja kaupunginhallitusta pyydetään uudelleen nimeämään yksi edustaja perustettavaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2030 päivittämistä varten tarvittavaan ohjausryhmään. Myös muiden, aiemmin nimettyjen organisaatioiden on mahdollista päivittää oma edustaja vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjaus- tai työryhmään.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Kaupunkirakennelautakuntaa ja kaupunginhallitusta pyydetään uudelleen nimeämään kultakin yksi ohjausryhmän edustaja Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030 päivittämistä varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi Petri Niemisen edustajakseen ohjausryhmään.

 

 


 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan yhden edustajan ohjausryhmään. 

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja valitsi edustajaksi ohjausryhmään Ari (Allu) Koskisen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa