Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keskusvaalilautakunta

4 §

28.9.2021

Kaupunginhallitus

68 §

4.10.2021

 

§ 105

Asianro 8298/00.00.00.05/2021

 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen aluevaaleissa 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Keskusvaalilautakunta 28.9.2021 4 §

 

 

Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.–18.1.2022.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 15.11.2021 mennessä.

 

Ennakkoäänestyksen järjestelyissä tulee ottaa huomioon kulloinenkin koronavirustilanne ja varautua siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyjä, joita toteutettiin vuoden 2021 kuntavaaleissa. Oikeusministeriö tulee antamaan asiasta vielä tarkempia suosituksia tilannekuvan mukaisesti.

 

Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaninkatalolla, Petosen seurakuntatalolla, Kuikkalammen nuorisotilassa, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken kirjastolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti virastotalolla, Palonurmen koululla ja Pajulahden koululla.

 

Kaupungin järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (5500 äänestäjää) ja kaupungintalo (5009 äänestäjää). Ennakkoäänestysjakso oli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa.

 

Ennakkoäänestyksen järjestely 2022 aluevaaleissa

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin kuitenkin siten, että Kuikkalammen nuorisotilan sekä Nilsiässä Palonurmen koulun ja Pajulahden koulun ennakkoäänestyspaikoista luovutaan.

 

Kuikkalammen ennakkoäänestyspaikan käyttö oli sangen vähäistä (290 äänestäjää kahden viikon aikana). Nilsiässä ennakkoäänestäminen on tarkoitus keskittää Nilsiän virastotalolle.

 

Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna. Juankoskella ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi entiselle virastotalolle (valtuustosali), joka on aiemminkin toiminut äänestyspaikkana.

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa olisivat siten seuraavat:

 

 

Ennakkoäänestyspaikka                     Päivä          Aukioloaika

 

1      Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio

                                  

                                                    12.–14.1      9–20

                                                    15.-16.1      10–18

                                                    17.–18.1      9–20

 

2      Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio

                

                                                    12.–14.1      12–20

                                                    15.-16.1      10–18

                                                    17.–18.1      12–20

                                  

 

 

3      Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

                                                    12.–14.1      12–20

                                                    15.-16.1      10–18

                                                    17.–18.1      12–20

 

4      Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio

 

                                                    12.–14.1      12–20

                                                    15.-16.1      12–18

                                                    17.–18.1      12–20

 

5      Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi

                                                   

                                                    12.1            13–19

                                                    13.1            12–16

                                                    14.1            9-15

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.1            13–19

                                                    18.1            9–15

 

6      Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi

 

                                                    12.1            13–19

                                                    13.1            12-16

                                                    14.1            10-16

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.1            13–19

                                                    18.1            10-16         

 

 

7      Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

                                                   

                                                    12.–13.1      13–19

                                                    14.1            10–16

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.1            13-19

18.1            10–16

 

 

8      Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

                                                    12.–14.1      11–19

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.–18.1      11–19

 

 

 

 

 

9      Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

                                                   

                                                    12.–14.1      9–20

                                                    15.-16.1      10–18

                                                    17.–18.1      9–20

 

10   Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

                                                   

                                                    12.–18.1      10–15

                                                   

11   Karttulan asiointipiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

                                                   

                                                    12.–14.1      11–15

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.–18.1      11–17

 

12   Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

                                                    12.–14.1      11–17

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.–18.1      11–17

                                                   

                

13   Juankosken virastotalo, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

                                  

                                                    12.–14.1      13–19

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.–18.1      13–19

                

 

14   Maaninkatalon kokoushuone, Maaningantie 32, 71750 Maaninka

 

                                                    12.-14.1      10–16

                                                    15.–16.1      10–15

                                                    17.-18.1      10-16

                                                   

 

                                   Valmistelija                                  

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus            

 

Puheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että aluevaalien 2022 yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                         Keskustelun aikana jäsen Hannu Miettinen jäsen Päivi Ahosen kannattamana ehdotti päätösehdotuksen hyväksyttäväksi siten muutettuna, että ennakkoäänestys järjestetään aiemman käytännön mukaisesti myös Pajulahden ja Palonurmen kouluilla.

 

Koska asiassa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää ehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat jäsen Miettisen tekemää ehdotusta äänestävät "ei". Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavasta.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Hartikainen, Lammentausta, Ikäheimonen) ja kaksi ei-ääntä (Ahonen, Miettinen), joten lautakunta oli hyväksynyt puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 4.10.2021 68 §

 

 

                                  

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                         Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Keskusteltuaan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

                                                         

 

Kaupunginhallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 4.10.2021.

 

Aiempaa esitystä on täydennetty seuraavasti:

 

Äänestyspaikkatiedot tulee merkitä vaalitietojärjestelmään viimeistään 5.11 klo 12.

 

Aluevaalien yleinen ennakkoäänestys on tarkoitus toimittaa Kuopion kaupungin alueella aiemmin esitetyn lisäksi liikkuvan ennakkoäänestyspaikan muodossa (äänestysauto) liitteenä olevan reitin ja aikataulun mukaisesti.

 

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle, että aluevaalien 2022 yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään kiinteissä äänestyspaikoissa edellä mainituin tavoin sekä äänestysautossa liitteessä mainituin tavoin ja että äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Liitteet

13

8298/2021 Äänestysbussin reitit ja pysähdyspaikat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa