Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021 klo 12:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
100   Pöytäkirjantarkastus
101 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2025
102 Oikaisuvaatimus koskien poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua Etelä-Kuopion Kylät ry / Kuopio 297-426-8-168
103 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lasten kotihoidon tuen kuntalisän kuopiolainen malli
104 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon
105 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen aluevaaleissa 2022
106   USO6-verkoston keskustelutilaisuus 24.11.2021 luottamushenkilöiden toimintamallit ja pelisäännöt
107   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
105-106   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus
102   Liite H1 Valitusosoitus poikkeamispäätökseen / kaupunginhallitus (kun päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu)

Saapuvilla olleet jäsenet
Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Kaartinen, 2. varapuheenjohtaja
Miia Eskelinen-Fingerroos
Kaisa Kantele
Hannu Kokki
Vesa Linnanmäki, poissa § 102
Sallamaarit Markkanen
Pekka Niiranen
Minna Reijonen, poistui klo 15.50
Mika Wallius

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupungin-johtaja
 
Tuula Väätäinen
valtuuston puheenjohtaja
Leila Savolainen
valtuuston 1. varapuheen-johtaja
Harri Auvinen
valtuuston 2. varapuheen-johtaja, poissa § 102
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Neeta Röppänen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja
klo 12.20 - 15.05 Teams
Kari Loponen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja
klo 12.20 - 15.05 Teams
Sakari Pääkkö, kaupunkirakennelauta-kunnan puheenjohtaja
klo 12.20 - 15.05 Teams
Olli-Pekka Ryynänen, perusturva- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja
klo 12.20 - 15.05 Teams
Terttu Ruotsalainen, henkilöstöjohtaja
klo 12.20 - 15.15 Teams
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja
klo 12.20 - 15.15 Teams
Jaana Kuuva, vt. talousjohtaja
klo 12.20 - 15.15
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö
klo 12.20 - 15.15 Teams
Heini Piironen, taloussuunnittelija
klo 12.20 - 15.15 Teams
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä