Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 101

Asianro 8987/02.02.00/2021

 

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2025

 

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

                                                          Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

                                                          Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

                                                          Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa ja keskustelee talousarvioehdotuksesta. Samalla talousarvion valmistelijoille on mahdollista esittää kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 15.11.2021.

 

Lautakunnat ovat käsitelleet omien palvelualueidensa talousarvioesitykset 2022:

-      Kaupunkirakennelautakunta on 29.9.2021 § 29 käsitellyt kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021781808-3

-      Kasvun ja oppimisen lautakunta on 5.10.2021 § 28 käsitellyt kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021784476-3.

-      Perusturva- ja terveyslautakunta on 5.10.2021 § 23 käsitellyt perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa

-      http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021788277-4.

-      Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on 6.10.2021 § 26 käsitellyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021784030-4>.

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan, kasvun- ja oppimisen lautakunnan, kaupunkirakennelautakunnan sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajat osallistuvat kokoukseen.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys jaetaan kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan talousarvioinfo kaupunginvaltuutetuille järjestetään maanantaina 1.11.2021. Talousarvioesitys on julkaisuvapaa 1.11.2021 klo 16.30.

 

 

 

Liitteet

1

8987/2021 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyn.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Loponen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, vt. talousjohtaja Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Heini Piironen. He poistuivat kokouksesta yleiskeskustelun jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa