Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 29

Asianro 10839/00.01.02.00/2021

 

 

Turvallisuusviestintäsuunnitelma vuodelle 2022

 

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestintäsuunnitelma on tarkastettu ja päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tavoitteita. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti alueelle laaditaan vuosittain turvallisuusviestintäsuunnitelma, jossa tuodaan esiin yksityiskohtaisemmin viestinnän, neuvonnan ja koulutuksen tavoitteet ja keinot ja resurssit niiden saavuttamiseksi. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen antamalla turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuosittain yli 15 % maakunnan alueen asukkaista. Turvallisuusviestintään osallistuu osaltaan koko pelastuslaitoksen henkilöstö tehtävä- ja toimenkuvaustensa mukaisesti.

 

Turvallisuusviestintäsuunnitelma esittää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän, -ohjauksen, -neuvonnan ja koulutuksen toteuttamismallin. Suunnitelmassa selkiytetään erityisesti viestintä-, neuvonta ja ohjaustyön resurssien kohdentamista lakisääteisten tehtävien sekä pelastuslaitoksen tarjoaman maksullisen turvallisuuskoulutuksen välillä.

 

Pelastuslaki 27§: Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta merkitsee turvallisuusviestintäsuunnitelman 2022 tiedoksi

 

Liitteet

2

Turvallisuusviestintäsuunnitelma 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Lauri Holappa

puh. +358 44 718 5630

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee turvallisuusviestintäsuunnitelman 2022 tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa