Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 30

Asianro 10871/09.05.00.00/2021

 

 

Valvontasuunnitelma vuodelle 2022

 

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on tarkastettu ja päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tavoitteita. Valvontasuunnitelma perustuu pelastuslaitoksen hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvonta toteutetaan valvontakäynneillä (palotarkastukset), asiakirjavalvontana, viranomaisten yhteisinä tarkastuksina (käyttöönotto- ja muut tarkastukset) ja kohteisiin ohjatun paloturvallisuuden itsearvioinnin kautta. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten noudattamiseen, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan.

 

Pelastuslaki 27§: Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan 2) pelastustoimen valvontatehtävistä.

 

Pelastuslaki 79 §: Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.

 

Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan.

 

Valvontasuunnitelman tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Valvontasuunnitelma on toimitettava tiedoksi aluehallintovirastolle.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta merkitsee valvontasuunnitelman 2022 tiedoksi

 

Liitteet

3

Valvontasuunnitelma vuodelle 2022

 

4

Liite 1 PT-Maksut 2022

 

5

Liite 2 Valvontakohteiden tarkastusvälit

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Lauri Holappa

puh. +358 44 718 5630

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee valvontasuunnitelman 2022 tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa