Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 31

Asianro 10930/00.01.01/2021

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

Kuopion kaupungin hallintosäännössä on määrätty Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan erityistehtävistä ja ratkaisuvallasta. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö määrittelee hallintosääntöä tarkemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen organisaation, päätäntävaltuudet, valmiuden ja toiminnan pääperiaatteet, henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä tiimien ja ylimmän johdon yleisimmät tehtävät.

 

Toimintasääntö määrittelee myös, mitä asioita Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta siirtää alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntöön ehdotetaan päivitettäväksi seuraavat asiat:

 

Luku 1 § ”Organisaation muodostuminen ja johtaminen” lisätään henkilöstö- ja hallintopäällikön sekä ensihoitopäällikön sijaiset:

-          Henkilöstö- ja hallintopäällikön estyneenä ollessa hänen sijaisensa on taloussuunnittelija ja/tai palvelussuhdeasiantuntija.

-          Ensihoitopäällikön estyneenä ollessa hänen sijaisensa on ensihoitomestari.

Luku 1 § ”Organisaation muodostuminen ja johtaminen” lisätään henkilöstötiimi ja riskienhallintatiimi.

Luku 2 § ”Johtoryhmä” jäseniin lisäykset:

-          Johtoryhmän jäseniin lisätään valmiuspäällikkö, viestintäpäällikkö (neljän pelastuslaitoksen yhteinen)

Luku 9 § ”Hallinto- ja operatiivinen toiminta” täsmennetään seuraavasti:

-          Operatiivisesta johtamistoiminnasta vastaa päivystysalueen päällystöpäivystäjä, ellei palopäällikkö, apulaispalopäällikkö, valmiuspäällikkö, valmiuskoordinaattori, riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö tai pelastusjohtaja ota johtovastuuta. Miehistö-, yksikönjohtaja- ja päällystöpäivystys järjestetään pelastusjohtajan toimiohjeen määrittelemällä tavalla.

Luku 11 § ”Pelastuspäällikön työtehtävät” lisätään:

-          vastaa pelastuslaitoksen teknisten palveluiden toiminnasta

-          vastaa pelastustoiminnan johto- ja tilannekeskuksen toiminnasta sekä ISTIKEn toiminnasta

-          vastaa kv-pelastustoiminnan koordinoinnista

-          vastaa alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista

-          ohjaa ja vastaa pelastustoiminnan suunnitelmien (pelastuslaki 47-48 §, SM.n asetus 1363/2018) laatimista ja toteuttamista alueella

Luku 11 § ”Riskienhallintapäällikön työtehtävät” lisätään:

-          ohjaa valmiuspäällikön ja valmiuskoordinaattorin vastuulle kuuluvaa varautumis- ja valmiustoimintaa

-          ohjaa turvallisuuskoulutuspäällikön vastuulla olevaa ulkoista koulutustoimintaa

-          vastaa palvelutasopäätökseen liittyvän riskianalyysin sekä valvonta- ja turvallisuusviestintäsuunnitelman laadinnasta

-          ohjaa ja vastaa pelastuslaitoksen ohjaus-, neuvonta-, turvallisuusviestintä- ja valvontatehtävien toteutumista alueella

Luku 11 § ”Henkilöstö- ja hallintopäällikön” työtehtävät lisätään:

-          vastaa pelastussukellusohjeen mukaisesta henkilöstön toimintakykytestausasioiden koordinoimisesta

                                                          Luku 11 § Lisätään seuraavat nimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset:

-          palomestari (tilannekeskus)

-           tilannekeskuspäivystäjä

Luku 11 § Tarkennetaan vapaamuotoisen varallaoloon osallistumista seuraavasti:

-        Osallistuu tarvittaessa vapaamuotoiseen varallaoloon työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

                                                          LIITE 1, päivitetään organisaatiokaavio nykyisillä viranhaltijoilla.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

Liitteet

6

Organisaatiokaavio 1.1.2022

 

7

Ehdotus - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.1.2022

 

8

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.1.2021

 

9

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimialueet

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

 

Päätös                                              Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa