Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 126

Asianro 10978/02.08.00.01/2021

 

 

Petosen ja keskustan (Itkonniemi) pelastusasemien vuokrasopimukset

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

Selostus                                           Kaupunginhallituksen päätöksen (asia 3058/2020, kh 27.4.2020 § 122) mukaisesti Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrakohteen toimittajaksi valittiin ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy. Pelastusaseman rakennustyöt ovat valmistuneet 10.11.2021. Rakennuksen kalustaminen ja varustaminen käynnistyy joulukuun alussa. Pelastusaseman otetaan käyttöön 1.1.2022. Jari Könönen on 3.11.2021 ilmoittanut, että Petosen pelastusaseman vuokranantajaksi tulee ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n sijaan kohteen rakennuttamisesta vastannut Kiinteistö Oy Palokirves (Y-tunnus 3149 010-2).

 

Kaupunginhallituksen päätöksen (asia 1610/2020, kh 27.4.2020 § 121) mukaisesti Kuopion kantakaupungin Keskustan pelastusaseman vuokrakohteen toimittajaksi valittiin YIT Suomi Oy. Pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat 15.12.2021. Rakennuksen kalustaminen ja varustaminen käynnistyy joulukuun alussa. Pelastusaseman otetaan käyttöön 1.1.2022. YIT Suomi Oy on 3.3.2021 siirtänyt pelastusaseman vuokrausta koskevan esisopimuksen APK-Kiinteistöt OY:lle (y-tunnus 0707 583-0).

 

Molempia pelastusasemien vuokrausta koskevien esisopimusten mukaisesti on sovittu, että kohteista laaditaan lopulliset vuokrasopimukset viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä, ellei yhteisesti toisin sovita.

 

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt nk. sote-uudistuksen (HE 241/2020 vp). Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan pelastustoimen järjestämisestä annettu laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 4 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten kuin tässä ja muussa laissa säädetään.

 

Voimaanpanolain (616/2021) 25 § mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivat hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jol-leivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.

 

 

Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys pelastustoimen käytössä olevista tiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

 

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella mm. sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

 

Kuopion Tilapalvelut on neuvotellut molempien pelastusasemien vuokranantajien kanssa lopullisten vuokrasopimusten sisällöstä. Vuokrasopimukset ovat liiteaineistona. Vuokrasopimusten mukainen vuokra-aika on kaksikymmentäviisi (25) vuotta.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus

         hyväksyy osaltaan liitteenä olevat sopimukset ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan tekemään sopimuksiin mahdollisesti tarvittavia teknisiä tai sisällöllisiä muutoksia, kuitenkin niin, ettei sopimusten tarkoitus, sopimusvastuut ja tavoite muutu;

         valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset;

         esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, että sopimukset siirtyvät kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 lukien.

 

 

Liitteet

1

10978/2021 Petosen pelastusasema vuokrasopimus

 

2

10978/2021 Itkonniemen pelastusasema vuokrasopimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

Auvo Vilpponen

puh. +358 44 718 5255

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa