Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 127

Asianro 8651/02.02.02/2021

 

 

Kuukausiseuranta lokakuu 2021

 

 

Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -16,7 milj. euroa. Syyskuun raporttiin verrattuna alijäämäennuste on pienentynyt ja on talousarvioon merkittyä 3,5 M€ parempi.

 

Kun tarkastellaan kirjanpidon toteumaa lokakuun lopussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten, toimintakatteen kasvu koko kaupungin tasolla on 6,5 %. Toteuma 31.10. näyttää, että vuosikate on vuoden takaisesta heikentynyt noin 9 milj. eurolla, mutta vuonna 2020 taloustilannetta kohensivat poikkeuksellisen suuret valtionosuustulot.

 

Koko kaupungin tasolla toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 18,9 milj. eurolla. Kaupungin käyttötaloudessa on syntynyt tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, osin näihin toimintoihin on saatu kohdennettuja valtionapuja. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviot ovat ennusteessa talousarvioon merkittyä alemmat.

 

Menojen osalta suurimman riskin muodostaa erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiirin näkymät pohjautuvat kuntayhtymän kanssa syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa esille tuotuun kaupungin kantaan. Lokakuun alussa hyväksytty asetus puolestaan vahvistaa, että koronaepidemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti. Välittömiin koronakustannuksiin liittyvä kaupungin riski on pienenemässä. Kustannusten korvauksien ensimmäistä erää on haettu.

 

Verotuloennuste on 21,3 milj. euroa talousarviota korkeampi. Tilitysarvio on parantunut merkittävästi työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden kohennuttua. Kun katsotaan toteumaa 31.10. asti, Kuopiossa palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet 3,2 %:n kasvussa viime vuoteen verrattuna, mikä on koko maan tilannetta parempi.

 

Talousarvion 96,5 milj. euron investointimenoista on toteutunut 59,2 milj. euroa. 

 

Kaupungin maksuvalmius on jatkunut hyvänä ja vaikuttaakin siltä, että tarvetta pitkäaikaisen lainan ottoon ei enää tälle vuodelle ole.

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

3

8651/2021 Kuukausiraportti lokakuu 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 lokakuun kuukausiseurannan tiedoksi ja keskustelee talousennusteesta.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa