Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

71 §

4.10.2021

Kaupunginhallitus

76 §

11.10.2021

 

§ 128

Asianro 9211/02.08.00.01/2021

 

 

Kaupungin vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttaminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 4.10.2021 71 §

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Sansia Oy on solminut sopimuksen Securitas Oy:n kanssa vartiointi- ja turvapalveluista. Kuopion kaupunki ja Kuopion Energia ovat olleet sopimuksen tilaajina. Sansia Oy on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2021, irtisanomisen syynä on hankinnan uudelleen kilpailuttaminen. Tarkoituksena on, että Sansia Oy kilpailuttaisi kaupungin tarvitsemat vartiointi- ja turvapalvelut myös uudelle sopimuskaudelle (2022-2025).

 

Hankinnan kohteena on aulavartiointipalvelu, paikallis- ja piirivartiointia, hälytys- ja tilausvartiointia sekä näihin liittyvät palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut. Hälytysvartiointipalvelut koostuvat enimmäkseen rikosilmoitus-, paloilmoitus- ja laitevikailmoitusjärjestelmien kautta saapuvista kohdehälytyksistä. Henkilöturvajärjestelmien kautta tulevien hälytysten osuus palvelussa on noin neljäsosa hälytyksistä.

 

Tilausvartiointi on etukäteen tilattu kiireetön vartiointitehtävä kuten henkilön turvaamistehtävä tai muu tilausturvatehtävä. Yleisimmät tilausvartiointipalvelut sisältävät terveydenhuollon, kotihoidon ja sosiaalipalvelun yksiköiden henkilöturvatehtäviä iltaisin ja viikonloppuisin (la - su) sekä arkipyhinä tapahtuvaa Kuopion suunterveydenhuollon (Tulliportinkatu 17 B) toimitilan hallinnointia. Lisäksi tilausvartiointia on käytetty myös kaupunginvaltuuston kokoustilaisuuksiin noin kymmenen kertaa vuodessa.

 

Palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut sisältävät murto-, palo- ja laitevikahälytystehtävien sekä henkilöturvatehtävien vastaanoton ja jatkohälytykset sekä laitteiston toiminnan valvonnan ja rekisteröinnin. Palvelukeskuspalvelu on keskitetysti suoritettava turvallisuus- ja palvelutehtävä, jossa osa vartioimisalueen/-kohteen turvallisuus- ja palvelutehtävistä suoritetaan etä- ja kuvapalveluna palvelukeskuksesta käsin yhdessä usean muun vartioimisalueen/-kohteen etäpalveluiden kanssa. Etävalvonnalla ja -palvelulla pyritään osaltaan ennalta ehkäisemään, estämään ja rajoittamaan vahinkoja ja rikoksia, sekä suorittamaan sovittuja palvelutehtäviä.

 

Kuopion kaupungilla on n. 150 kiinteistöä varustettuna rikosilmoitusjärjestelmällä, joista hälytys siirtyy vartiointiliikkeelle. Koulutilojen ilta- ja viikonloppuvalvontaa on n. 40 kohteessa. Palveluntuottaja on vastannut ilmoituksensiirtojärjestelmän hälytyksien vastaanottolaitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista ja sisällyttänyt kustannukset palvelun hintaan. Palveluntuottajalla on ollut ilmoitusvelvollisuus kiinteistöissä havaituista vioista ja epäkohdista.

 

Aulavartijan tehtävänä on paikallisvartioinnin lisäksi vierailijoiden opastaminen ja muut erikseen tilaajan kanssa sovittavat työajalla suoritettavat tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös vierailijaturvallisuuden valvonta ja tarvittaessa järjestyshäiriöihin puuttuminen sekä toimitilojen palvelutarpeiden seuranta, niiden vastaanotto ja niistä edelleen ilmoittaminen. Aulavartija kuuluu kiinteistön suojeluorganisaatioon, auttaa pelastuslaitosta hätätilanteessa sekä ilmoittaa kohteen turvallisuusvastaavalle hätätapauksen tai muun vastaavan tapahtuman.

 

Meneillään olevalla sopimuskaudella ao. hankintojen arvo on ollut Kuopion kaupungille n. 470 000 €/vuodessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus valtuuttaa Sansia Oy:n kilpailuttamaan kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut sekä tekemään asiaan liittyvän hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

 

 

Päätös                         Keskusteltuaan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 


 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 76 §

 

 

                                   Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija Heini Timonen on kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

                                  

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus valtuuttaa Sansia Oy:n kilpailuttamaan kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut sekä tekemään asiaan liittyvän hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

 

 

 

Päätös                         Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija Heini Timonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Timonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

                                                          Kaupunki on käynnistänyt vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailutuksen valmistelutyön Sansia Oy:n kanssa. Tämänhetkisen sopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Kaupunki on neuvotellut nykyisen palveluntuottajan (Securitas Oy) kanssa siitä, että palvelut jatkuisivat entisin ehdoin kilpailutusprosessin ollessa vielä kesken liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen mukaisesti 30.6.2022 saakka niin, että ao. palveluiden jatkuvuus voidaan turvata.

 

 

 

 

Liitteet

4

9211/2021 Toimeksiantosopimus 1.1.2022 - 30.6.2022 / Kuopion kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut (ei julkaista verkkosivuilla)

 

5

9211/2021 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa