Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 11729/02.05.01.00/2021

 

 

Minna Canthin talo ry:n erityisavustushakemus Kuopion kaupungille

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Tausta                                               Minna Canthin koti- ja liiketilana tunnettu Kanttila on kulttuurihistoriallisesti arvokas 1820-luvulta peräisin oleva rakennuskokonaisuus. Se on asemakaavan mukaan suojeltu merkinnällä sr-7, osa Kuopion kansallisista kaupunkipuistoa eikä sitä ilman pakottavaa syytä saa hävittää. Kanttilassa on sijainnut Sisä-Suomen ensimmäinen kirjakauppa (1820-1846). Kanttila-nimityksellä viitataan kohteen vuosina 1879 - 1897 omistaneeseen Minna Canthiin. Minna Canthin perilliset omistivat kohteen vuosina 1897-1974, jonka jälkeen kohde siirtyi valtion omistukseen. Valtion omistuksessa (1974 - 2004) Kanttila muutettiin virastokäyttöön.

 

                                                          Minna Canthin talo ry perustettiin syksyllä 2016 toteuttamaan Kanttilan (n. 1200 m2) korjaus- ja muutostyö. Kyseessä on merkittävä purku- ja uudisrakennustyö, joka toteutetaan resurssiviisaasti puurakentaminen ja rakennusperintö huomioiden.

 

Minna Canthin talo ry:n suunniteltu toiminta

 

Kanttilan talon valmistuttua yhdistys ylläpitää Minna Canth -akatemiaa, joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan.

 

Tavoitteita toteuttaakseen Minna Canth -akatemia koordinoi Kanttilasta käsin kansainvälistä tieteen ja taiteen residenssi- ja tilaohjelmaa koko Itä-Suomen alueella ja rakentaa ja ylläpitää Kanttilassa seuraavia tiloja/toimintaa; seitsemän majoitustilaa, viisi työtilaa, näyttelytilat, Minnan Salonki, kahvila-ravintola ja ullakolle esitystoimintaan sopiva live- ja digitila.  Yksi huone varataan lastenkulttuurin edistämiseen.

 

-          Kanttilan popup -kirjakahvila on avoinna ennen joulua 2021 ja sinne on vapaa pääsy. Kanttila on myös infotila. Yhdistys kerää Kanttilaan ja vanhaan Kuopioon liittyviä muistoja äänittämällä muistoja. Aineistot julkaistaan verkkosivuilla ja ovat sisältöehdotus osaksi Kuopio 250-juhlavuoden ohjelmaan.

 

-          La 18.12. järjestetään soppatykistä joulupuuro -tapahtuma, jonka toteuttavat Kanttila ja kaupunginosa 1 ja 2 kulttuuriorganisaatiot. Ennen joulua aloitetaan Kanttilan pihalle pimeän ajan valokuva- ja valonäyttelyn toteuttaminen, talkootyönä.

 

Vuonna 2022 Kanttilan popup - kirjakahvila on avoinna joka perjantai ja lauantai sekä tilaisuuksien aikana, joita Kanttilassa järjestetään. Kesällä 2022 Kanttila on avoinna joka päivä. Muutos- ja korjaustyön on tarkoitus alkaa syksyllä 2022.

 

-          Kanttilassa kokoontuu keväällä 2022 kansainvälinen kirjakahvila, jossa tavoitellaan erityisesti yliopiston opiskelijoita ja kuopiolaisia yhteisiin tapahtumiin. Yhteistyö Kuopion kaupunki, Navigaattori ja UEF.

 

-          Kanttilassa vierailee viikoittain kuopiolaisia, matkailijoita ja yksittäisiä ryhmiä tutustumassa kohteeseen ja Minna Canthiin. Kanttila toimii verkoston luojana, tavoitteena on tuottaa kesälle 2022 kaikkien kulttuuritoimijoiden yhteistä markkinointia, yhteistyössä KuopioTahkon kanssa. Valmistuttuaan Kanttilassa voi toimia matkailuinfo.

 

-          Yhdistys toimii kulttuuripalveluja toteuttavan ammattitoimijaverkoston kiintopisteenä tukien alan ammattilaisia tarjoamalla ammattimaista (tilojen hankinta, tiedottaminen, muu tuottaminen). Yhdistys on mukana kulttuurialan tukipalvelutoiminnan suunnittelussa, tavoitteena ammattimaisten kulttuurituotantojen ja laadukkaasti resursoitujen tapahtumien ja tuotantojen määrän kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen.  Taiteen tilojen ja tukipalvelujen kehittämiseen haetaan alkuvuodesta 2022 OKM:n luovan talouden rakenteiden kehittämisavustusta ja Taide2 -rahoitusta. Hakemuksissa tehdään yhteistyötä Taiken Taiteen tilat -verkoston kanssa, Kuopion kaupungin ja alueen ns. vapaan kentän taiteilijoiden kanssa.

Henkilöstö                      Minna Canthin talo ry tarjoaa harjoittelupaikkoja, työkokeilupaikkoja ja resurssien mukaan hankitaan henkilöstöä, erityisesti tiedottamiseen.  Operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Anja Lappi.

 

Rahoitus                                           Tuleva toiminta on tarkoitus rahoittaa tilavuokrauksella, residenssiohjelmilla, kumppanuuksilla, pääsylipputuloilla ja taiteen ja tieteen kehittämisohjelmilla. Kanttila tavoitteena on olla kansainvälinen kulttuurimatkailukohde, taiteen ja tieteen ”kauppakeskus”.

 

Nykytilanne                                     Kanttila on tällä hetkellä tyhjillään lukuun ottamatta ensimmäisen kerroksen pop-kirjakahvilaa.

 

Hanke on edennyt rakennusalan ja taidehallinnon asiantuntijoiden tiimityönä.  Kanttilaan on toteutettu rakennushistoriallinen selvitys (RHS), residenssitarveselvitys, tilasuunnitelmat, arkkitehtisuunnitelmat, käyttösuunnitelmat sekä residenssitoimintaan keskittyvä verkostosuunnitelma.  Hankkeen kustannukset ovat tähän mennessä olleet noin 490 000 €.  Ne on rahoitettu lahjoituksilla, apurahoilla, tontin myynnillä ja muulla varainhankinnalla.

 

Pidemmällä aikavälillä yhdistyksen aktiivinen toiminta eli rakennushankkeen edistäminen edellyttää varainkeruun lisäksi riittäviä tuottoja, joita yhdistys neuvottelee valtion ja yksityisen sektorin edustajien kanssa. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 4,5 milj. euroa. Yhdistys on käynnistänyt EU-rahoitusten hakemisen ja onnistunut hankkimaan toistaiseksi voimassa olevan rahankeruuluvan. Lahjoituksia varten yhdistys on avannut verkkokaupan osoitteessa www.minnacanth.fi

 

Rahoitustarve 2021                      Minna Canthin talo ry ilmoittaa tarvitsevansa pikaisesti rahoitusta vuodelle 2021, jotta toukokuussa 2022 yhdistyksen on mahdollista hakea opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta. Minna Canthin talo ry tarvitsee hanketta varten LVI- ja sähkösuunnitelmat, rakentamisen kustannusarvion, käyttösuunnitelman sekä rakennusluvan. Tätä vaihetta varten on tehty asiantuntijavalinnat tarjouskilpailun pohjalta.

 

Yhdistys hakee erityisavustusta seuraaviin vuoden 2021 kuluihin

Kanttilan suunnittelukulut                                        29 500 + alv

Vero- ja palvelutoiminnan asiantuntijatyö            5 000 €

Tontin vuokra                                                                                           11 000 €

Sähkö- ja lämmityskulut                                                                         6 000 €

Residenssi-toimintamallin kehittämiskulut

yhteistyössä taiteilijoiden kanssa                                                         15 000 €

LVI- ja sähkösuunnittelutyön käynnistäminen      25 000 €

Tuotanto- ja hallintokulut                                         1420 €

Yhteensä                                                                                                   125 000 €

 

Kaupungin aiempi tuki

 

                                                          Kaupunginhallitus 317/2017 13.2.2017 4 §

 

                                                          Minna Canth talo ry:lle 50 000 €:n toiminta-avustus yhdistyksen toiminnan aloittamiseen käytettäväksi Minna Canthin talon, Kanttilan remonttikartoituksen tekoon, projektin käynnistämiseen, tiedotukseen ja henkilöstökuluihin.

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 1350/2019 26.6.2019 135 §

 

                                                          Kuopion kaupunki ostaa tontin 297-1-3-6 seuraavin ehdoin:

                                                          1. Kauppahinta on 270 000 euroa.

                                                          2. Kauppaan eivät kuulu tontilla olevat rakennukset, sitä palvelevat liittymät, rakennelmat eikä irtainta omaisuutta.

                                                          3. Kaupan kohteen maaperän tai pohjaveden mahdollisesta pilaantuneisuudesta vastaa myyjä kustannuksellaan. Sama koskee maaperässä mahdollisesti olevia jätteitä.

                                                          4. Kaupan edellytyksenä on, että kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan tontista vuokrasopimus alla esitetyin ehdoin.

                                                          5. Muut tarkentavat kauppaehdot laaditaan kansliatoimenpitein.

 

                                                          Kuopion kaupunki vuokraa tontin 297-1-3-6 Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthinkatu 20-22:lle seuraavin ehdoin:

 

                                                          1. Vuosivuokra on 10 800 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 935                              (joulukuu 2017).

                                                          2. Vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoittamispäivänä. Vuokrasopimus on voimassa 40 vuotta päättyen sen vuoden loppuun, kun 40 vuotta on kulunut vuokra-ajan alkamisesta.

                                                          3.Tontti vuokrataan maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena toimitilarakennuksen tontiksi. Vuokra-alueella olevaa rakennusta käytetään ns. residenssitilana ja toimitilana erillisestä suunnitelmasta ilmenevin tavoin.

                                                          4. Vuokralaisella on velvollisuus korjata vuokra-alueella oleva rakennus ja pitää se sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä se aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

                                                          5. Vuokralainen tekee kustannuksellaan rakennuksen korjaamisesta erillisen suunnitelman kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien. Suunnitelman tekemisessä on tehtävä yhteistyötä museoviranomaisen, rakennusvalvontaviranomaisen ja vuokranantajan kanssa. Suunnitelma liitetään maanvuokrasopimukseen ja vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan korjaamaan rakennuksen yhteistyössä laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti.

                                                          6. Vuokralaisen on kustannuksellaan saatettava korjausrakentaminen viiden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli vuokralaiselle myönnettävästä rakennuslupapäätöksestä haetaan muutosta, siirretään määräaikaa muutoksenhaun käsittelyyn ja lainvoiman saavuttamiseen kuluvaa aikaa vastaavasti eteenpäin.

                                                          7. Vuokralainen vastaa vuokra-alueen maaperän tai pohjaveden mahdollisesta pilaantuneisuudesta kustannuksellaan. Sama koskee maaperässä mahdollisesti olevia jätteitä.

                                                          8. Vuokra-ajan päättyessä on vuokralaisella etuoikeus saada tontti uudelleen vuokralle, mikäli se luovutetaan uudelleen samaan käyttötarkoitukseen.

                                                          9. Muut tarkentavat vuokraehdot laaditaan kansliatoimenpitein

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen myöntämät avustukset Minna Canthin talo ry:lle

 

2019

Yleisavustus 3.000€

2020

Yleisavustus 3.000€

Erityisavustus 2.000 €

2021

Yleisavustus 4.000 €

Erityisavustus 2.000 €

Yhteensä 14 000 €

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Kuopion kaupunki on jo aiemmin myöntänyt tukea Minna Canthin talo ry:lle kaupungin avustusten myöntämisen kriteerien mukaisesti eikä Minna Canthin talo ry ole esittänyt selvityksessään sellaisia perusteita, joilla avustusta voitaisiin myöntää. Esitän että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hylkää erityisavustushakemuksen. 

 

 

Liitteet

5

11729/2021 Erityisavustushakemus, Minna Canthin talo ry

 

6

11729/2021 Lisäselvitys, Minna Canthin talo ry

 

7

11729/2021 Kanttila, suunnitelma

 

8

11729/2021 Kanttilan toimintasuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Pekka Vähäkangas

puh. +358 17 18 2792

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Minna Canthin talo ry on vetänyt erityisavustushakemuksen pois 13.12.2021 ja esittelijä veti asian pois esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa