Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 52

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkastettu edellisen kerran lautakuntien kokouksissa 17. 8.2021 (Kasvun ja oppimisen lautakunta §9),18.8.2021 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §9), 14.9.2021(Kasvun ja oppimisen lautakunta §23) ja 15.9.2021(Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §21).

 

Nyt käsiteltävänä olevaa toimintasääntöluonnokseen on tehty tarkennuksia ennen kaikkea hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alueelle kuuluvien taidepalvelujen osalta. Kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt palvelualueen toimintasäännön muuttamista palvelualueiden yhteisiin ja omaan toimialueeseensa kuuluvat toimintasääntötarkennukset ja muutokset kokouksessaan 14.12.2021.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan palvelualueiden yhteisiin ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan toimialueeseen liittyvät toimintasäännön muutokset ja tarkennukset on tehty toimintasäännön lukuun II Viranhaltijoiden yleinen tehtävä, jossa kappaleeseen §3 ”Viranhaltijoiden yleinen toimivalta ja tehtävät” kohtaan ”Työnjohtaja” on tarkennettu varhaiskasvatuksen varahenkilöstön esimiehen nimike varhaiskasvatuksen palveluesimieheksi.

 

Lisäksi lukuun III ”Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta” on §11 ”Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden johtavien virkamiehien erityinen toimivalta” kohtaan ”A: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue” muotoiltu kohtaan ”Museokeskuksen päällikkö” museokeskuksen päällikön tehtävien järjestäminen valtuustokausittain apulaiskaupunginjohtajan erikseen nimeämälle museonjohtajalle. Tämän lisäksi lukuun III on muotoiltu Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtajan tehtävät, Musiikkikeskuksen tuotantopäällikön tehtävät sekä teatterinjohtajan tehtävät.

 

Muutokset on kuvattu esityksen liitteenä olevassa PowerPoint-esityksessä.

 

Uusi toimintasääntö tulee voimaan, kun sekä kasvun ja oppimisen lautakunta ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ovat toimintasäännön osaltaan hyväksyneet.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi yllä esitellyt toimintasääntömuutokset ja hyväksyy osaltaan toimintasäännön palvelualueiden toimintasäännöksi.

 

Toimintasäännön muutokset astuvat voimaan ja noudatettavaksi 20.12.2021, mikäli sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu. Päätös esitetään hallintolain 6.6.2003/434 §49f (7.8.2015/983) mukaisesti heti täytäntöön pantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Liitteet

2

1144/2014-25 Voimassa oleva toimintasääntö

 

3

1144/2014-25 Kokouksen esittelymateriaali 15.12.2021

 

4

1144/2014-25 Luonnos toimintasäännöksi 15.12.2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kati Vähäsarja poistui kokouksesta klo 17.35 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa