Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 133

Asianro 10645/10.00.01.04/2021

 

 

Kiinteistöä 297-6-11-1 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Senaatti-kiinteistöt omistaa Puistokatuun rajautuvan kiinteistön 297-6-11-1 pois lukien kiinteistön eteläosassa sijaitsevaa lohkomatonta määräalaa. Kiinteistön länsireunalla sijaitsee vanhoja kasarmirakennuksia. Kiinteistön itäreuna on pääosin rakentamatonta.

 

Kiinteistön sijainti on osoitettu oheisissa kartoissa.

 

Sijainti

 

Sopimusalue kantakartalla

 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö 297-6-11-1 on osoitettu puolustusvoimien rakennusten korttelialueeksi (Yp). Senaatti-kiinteistöjen omistamalla sopimusalueella on rakennusoikeutta 7 828 k-m².

 

Kaupunki on laatinut kiinteistöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 862, joka on ollut julkisesti nähtävillä 3.8.2021 – 6.9.2021. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan kiinteistö osoitettaisiin asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumis- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALPY-4). Asemakaavaehdotuksen mukaan sopimusalueelle tulee uutta rakennusoikeutta 4 760 k-m². Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten sopimusalueen käyttötarkoituksen muutoksen ja nykyistä tehokkaamman käytön.

                                                         

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu sopimusaluetta koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan Senaatti-kiinteistöt maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 710 500 euroa. Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

-      Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdään esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

-      Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

-      Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.

 

-      Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

1

10645/2021 Maankäyttösopimusluonnos

 

2

10645/2021 Maankäyttösopimuksen liite

 

Viiteaineisto

1

10645/2021 Kartat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Va. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa