Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

60 §

17.11.2021

 

§ 136

Asianro 9086/03.00/2021

 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.11.2021 60 §

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

                                   Suunnittelupäällikkö Ari Räsänen

Kt-suunnittelu

 

Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

 

Lausuntopyyntö ja lakiluonnokset ovat luettavissa internetissä osoitteessa:

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

 

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Lausuntopyynnön taustatietojen mukaan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Lausuntopyynnön mukaan uudella kaavoitus- ja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

 

Lausuntopyynnön taustaa

                

Lausuntopyynnön mukaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistettiin parlamentaarisesti keväällä 2018. Työ organisoitiin asettamalla työryhmä, parlamentaarinen seurantaryhmä ja laaja sidosryhmäfoorumi (ympäristöministeriön päätös 24.4.2018). Työryhmä nimitti lisäksi kuusi valmistelujaostoa, joissa oli jäseninä ympäristöministeriön virkamiehiä ja pysyvinä asiantuntijoina sidosryhmäfoorumiin kuuluvien tahojen edustajia. Eduskuntavaalien jälkeen parlamentaarisen seurantaryhmän kokoonpano muuttui osittain (ympäristöministeriön päätös 26.6.2019). Toimielimet asetettiin 31.12.2021 asti. Valmistelun aikana järjestettiin lisäksi lukuisia seminaareja ja työpajoja sekä kuultiin laajasti eri sidosryhmien edustajia.

 

Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus uutta kaavoitus- ja rakentamislakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi.

 

Lain tavoitteet

                                  

Lausuntopyynnön mukaan lakiesityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Lausuntopyynnössä todetaan mm, että tavoitteena on lisäksi muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat paatokset ja prosessit tukeutuvat.

 

Valmistellut lausunnot

 

Kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään kaupunkiympäristön palvelualueella valmisteltujen lausuntojen hyväksymistä. Esityslistan liitteenä on kaksi lausuntoa eli maaomaisuuden hallintapalveluista ja kunnallistekniikan suunnittelun lausunto sekä strategisen maankäytön ja asemakaavoituksen lausunto. Ympäristönsuojelupalvelut ja Kuopion alueellinen rakennusvalvonta valmistelevat omat lausuntonsa ympäristö- rakennuslautakunnan päätettäväksi.

 

 

Aikataulu                       Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään tiistaina 7.12.2021.

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitämme kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle asialistan liitteenä olevien lausuntojen hyväksymistä.

 

 

Liitteet

 

9086/2021 Maaomaisuuden hallinnan ja hulevesiyksikön lausunto

 

 

9086/2021 Strategisen maankäytön ja asemakaavoituksen lausunto

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Tuija Helminen

puh. +358 44 718 5515

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

Heli Laurinen

puh. +358 44 718 5430

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan ja suunnittelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                         Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Eveliina Niskanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

                                                          Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt päätöksellään 18.11.2021 § 27 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

 

Liitteet

4

9086/2021 Maaomaisuuden hallinnan ja hulevesiyksikön lausunto

 

5

9086/2021 Strategisen maankäytön ja asemakaavoituksen lausunto

 

6

9086/2021 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 18.11.2021 § 27 lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa