Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 26

Asianro 8551/11.02.02/2019

 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 - 2024, päivitys 2022

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja estävää. Valvontasuunnitelman tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon lakien edellyttämän valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua. Tavoitteena on myös parantaa ja yhdenmukaistaa valvontaa. Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen on valittu siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. Suunnitelmallinen valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti niihin kohteisiin, joissa on oletettavasti suurimmat epäkohdat.

 

Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa.

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon lainsäädännön valvonnalle asettamat vaatimukset. Valvonnan painopistealueita määritettäessä lähtökohtana ovat olleet valtakunnalliset toimialakohtaiset valvontaohjelmat lisäksi Kuopion kaupungin strategia ja Kuopion toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, valvontakohteiden riskinarviointiin ja käytössä oleviin voimavaroihin.

 

Valvontasuunnitelmassa on määritelty tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävä aika yleisellä tasolla sekä myös tarkemmin tarkastuskohteiden tarkastustiheyksiä ja tarkastuksiin keskimääräisesti käytettävää aikaa. Valvontasuunnitelma sisältää myös valvonnan painopistealueet, näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmat, valvonnasta perittävät maksut ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty varautumista häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

 

Ympäristöterveydenhuollon laeissa säädetään, että kunnan tulee periä mm. maksut valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta. Maksut voivat vastata suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaiset maksut.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 12.12.2019 § 97 hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2020 – 2024.

Valvontasuunnitelma on päivitetty vuodelle 2021 (10.12.2020 § 85).

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa päivitetään ainoastaan siltä osin, kun lainsäädäntö on muuttunut ja valtakunnalliset valvontaohjelmat edellyttävät.

 

Elintarvikevalvontasuunnitelmassa on huomioitu Elintarvikeketjun monivuotiseen kansalliseen valvontasuunnitelmaan 2021-2024 vuodelle 2022 tehdyt päivitykset. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvonnan valtakunnallisia valvontaohjelmia ei ole päivitetty. Valvontasuunnitelmassa on päivitetty valvontakohdeluettelot ja tarkastussuunnitelmat ja elintarvikevalvonnan omavalvontanäytteiden tutkimussuunnitelma.

 

Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee tehdä vuosittain ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tehdään vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

 

Esitys                                                Lautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024, päivityksen 2022. Valvontasuunnitelma toimitetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

 

Sovelletut lainkohdat                    Elintarvikelaki (297/2021) 27 §, 39 § ja 75 §

Terveydensuojelulaki (763/1994) 6 §, 7 § ja 56 §

Tupakkalaki (549/2016) 8 §, 84 § ja 106 §

 

Toimivalta                                        Kuopion kaupungin hallintosääntö 2 luku 8 § ja 5. luku 38 § kohta 22 ja 23.

 

Liitteet

2

8551/2019 Valvontasuunnitelma 2020 - 2024 päivitys 2022

 

3

8551/2019 Liite 1. Elintarvikevalvonnan tarkastussuunnitelma 2022 (Ei julkaista internetissä)

 

4

8551/2019 Liite 2 Toimintaohje ruokamyrkytys (Ei julkaista internetissä)

 

5

8551/2019 Liite 3.  Näytteenottosuunnitelma omavalvonnan valvomiseksi 2022 (Ei julkaista internetissä)

 

6

8551/2019 Liite 4 terveydensuojelun tarkastussuunnitelma (Ei julkaista internetissä)

 

7

8551/2019 Liite 5. 2021-2022, Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikat, tupakointitilat (Ei julkaista internetissä)

 

8

8551/2019 Liite 6. Ympäristöterveydenhuollon koulutussuunnitelma (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Partanen

puh. +358 44 718 2281

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että ympäristötarkastaja Määttä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa