Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 11823/02.05.00.00/2021

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen perusteet 1.1.2022

 

 

 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän on asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta tai omasta aloitteestaan alennettava maksua tai jätettävä se kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaisi asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteutumista silloin, kun maksu määräytyy sosiaalihuollon palvelusta tai terveydenhuollon palvelusta asiakkaan maksukyvyn mukaan.

 

Laki ei koske terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, mutta kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että myös muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista, sen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista määrättävää maksua alennetaan tai se jätetään perimättä 1 momentissa säädetyillä perusteilla, tai maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

 

Maksun alentamien ja perimättä jättäminen on aina ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Jos asiakasmaksut aiheuttaa toimeentulotuen tarpeen toistuvasti, jätetään asiakasmaksu perimättä tai alennetaan.

 

                                                          Lautakunnan 17.12.2019 hyväksymään asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteisiin on tehty tarkennuksia ja ohjetta on selkiytetty sosiaalihuollon palveluista määrättyjen maksujen ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjen maksujen huojentamista sekä terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen mahdollisesta huojentamisesta tai perimättä jättämisestä.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

8

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen ltk 14_12_2021.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ohjeen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen perusteiksi. Perusteet tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen. Lautakunnan 18.6.2019 ja 17.12.2019 hyväksymät perusteet ja ohjeet lakkautetaan 31.12.2021.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa