Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 46

Asianro 11759/02.05.00.00/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

 

 

 

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset. Laissa ja asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022.

 

Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin 1,78 prosentin korotus.

 

Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan enemmän maksuja mm. suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Maksukattoon tulevat muutokset vaikuttavat erityisesti suun terveydenhuollon asiakasmaksutuloihin, mutta tarkkoja vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

 

Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja.

 

Liitteenä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa 1.1.2022 alkaen on huomioitu asiakasmaksulakiin tulleet muutokset ja kaupungin päätösvallassa olevat maksut.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

6

Asumispalvelujen tulosidonnainen palvelusetelin arvo 1.1.2022 alkaen

 

7

Asiakasmaksut 1.1.2022 ltk 14_12_2021.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Maija Rajamaa

puh.  044 718 6601

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä 1.1.2022 alkaen

 

-      perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden asiakasmaksutaksan

 

-      vanhusten asumispalvelujen palvelusetelin arvot tuloluokittain

 

Perusturva- ja terveyslautakunta oikeuttaa vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön ja asiakkuusjohtajat tekemään tarvittaessa asiakasmaksutaksaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen ja vammaispalvelupäällikkö oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.  

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa