Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 16

Asianro 11005/14.05.02.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta/ 297-24-4-4

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Asia                                                   Kunnossapidon asiantuntija on tehnyt 17.11.2021 kielteisen päätöksen kiinteistön 297-24-4-4 hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta. Muistutuksen perusteena on ollut kaksi kiinteistöllä vuoden 2021 aikana tapahtunutta vesivahinkoa, jotka ovat aiheutuneet kaupungin hulevesiviemärin tulvimisesta kiinteistöllä sijaitsevan pesulan kellaritiloihin. Kiinteistöllä on pidetty katselmus 29.11.2021, jolloin on todettu tulvavesien aiheuttamat vahingot ja sovittu jatkotoimenpiteistä sekä vahingonkorvausasioista.

 

Vaatimus                                          Päätös halutaan oikaistavaksi, koska kiinteistön Kartanokatu 2b alueella ei ole toimivaa hulevesijärjestelmää. Lautakunnan päätöksen mukainen hulevesimaksu ei ole perusteltu mittavien vahinkotapahtumien ja korjaustoimenpiteiden hitauden vuoksi. Ongelmat ja vaara vahingoista todettiin 31.5.2021 valvojan ja kiinteistön haltijan kanssa pidetyssä katselmuksessa.

 

Mikäli toimenpiteisiin olisi ryhdytty viipymättä 31.5.2021, katselmuksen jälkeen olisivat kaupunki ja kiinteistöyhtiö todennäköisesti välttyneet mittavilta rahallisilta ja muilta vahingoilta. Lastupuistoon tehtiin oja 16.8 2021, toimenpide vaati 2 työpäivää.

 

Hulevesiongelmien ja vahinkojen estämisen Kuopin Kaupunki alkoi kahden mittavan 23.6.2021 ja 18.7.2021 tapahtuneiden hulevesivahinkojen jälkeen (arvio vahingoista 50000.00 €-70000,00€ alv 0% kuivatus/korjaus). Lopullista summaa ei vielä tiedetä koska kuivaus- ja korjaustoimenpiteet ovat vielä kesken.

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymän taksan mukaisesti hulevesimaksulla katetaan kaikki hulevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä, ylläpidosta ja rakentamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset. Tämä ei ole toteutunut tämän kiinteistön kohdalla ennen isoja toistuvia vahinkoja. Mikäli maksuja peritään, tulee myös maksujen perusteet toteutua.

 

Perustelut                                       Kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymissä hulevesimaksun vähennysperusteissa hulevesien kiinteistölle aiheuttamaa haittaa ei ole määritelty perusteeksi hulevesimaksun alentamiselle tai maksuvelvollisuudesta vapauttamiselle. Vahingonkorvausasiat tulee käsitellä erillisinä asioina ja kiinteistön haltijaa on ohjeistettu tekemään kaupungille vahingonkorvausvaatimus aiheutuneista haitoista.  

 

Kiinteistöllä 29.11.2021 pidetyssä katselmuksessa ja siitä laaditussa muistiossa todetaan, että kaupunki on lupautunut korvaamaan kiinteistön vuokralaiselle tulvan aiheuttamat kuivatuskustannukset siten että tilat saadaan kuivattua ja kunnostettua siihen tasoon, kun ne olivat ennen tulvavahinkoa. Lisäksi kaupunki korvaa pesulan omistajalle tulvavahingon aiheuttaman keskeytyksen omavastuuosuuden. Vakuutusyhtiö on korvannut yrittäjälle tulvan aiheuttaman keskeytyksen muilta osin.

 

Kartanonkadun hulevesiviemärin toimivuutta on selvitetty lokakuussa 2021 tehdyillä viemärikuvauksilla ja siinä ei ole todettu olevan tukoksia tai muuta sellaista vikaa, joka estäisi järjestelmän toimivuuden normaalitilanteissa. Suunnittelu- tai toteutusvirheenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että sadevesilinjan alimmassa kohdassa ei ole lainkaan toimivaa poistoviemäriä (putki viettää väärään suuntaan), mikä voi johtaa rankkasateilla viemärin padotukseen ja hulevesien tulvimiseen kadulle. Kyseinen ongelma ei ole ollut kaupungilla tiedossa ennen viime vuonna tapahtuneita tulvavahinkoja, sillä tavanomaisilla sateilla viemäri on toiminut ongelmitta.

 

Viemärin toimivuutta tullaan parantamaan rakenteellisilla muutoksilla, jotka on tarkoitus suunnitella ja rakennuttaa kesän 2022 aikana. Muutostöistä aiheutuvat kustannukset katetaan hulevesimaksulla kerätyillä varoilla.

 

Esitys                                                Esitän, että hakijan lähettämä kunnossapidon asiantuntijan 17.11.2021 tekemään päätökseen kohdistuva oikaisuvaatimus hylätään.                   

 

 

 

Liitteet

38

11005/2021 Muistutus hulevesi (ei julkaista internetissä)

 

39

11005/2021 Muistutus hulevesi 2 (ei julkaista internetissä)

 

40

11005/2021 Päätös vuoden 2021 hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta/ 297-24-4-4  (ei julkaista internetissä)

 

41

11005/2021 Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta (ei julkaista internetissä)

 

42

11005/2021 Oikaisuvaatimus (ei julkaista internetissä)

 

43

11005/2021 Katselmus Kartanonkatu 2b 29.11.2021 (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ari Savolainen

puh. +358 44 718 5307

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa