Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 15

Asianro 11699/14.05.02.02/2021

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta / 297-8-25-14

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Asia                                                   Kunnossapidon asiantuntija on tehnyt 17.12.2021 päätöksen vähennyskertoimen käytöstä kiinteistön 297-8-25-14 hulevesimaksussa. Vähennyskertoimen käytön perusteena on kiinteistön esittämä selvitys kiinteistön hulevesien käsittelystä. Selvityksen mukaan kiinteistö on rakentanut vähennysperusteiden mukaisia huleveden hallintamenetelmiä, joilla vähennetään, tasataan tai käsitellään kiinteistöllä syntyviä hulevesiä. Kiinteistölle on myönnetty hulevesimaksun vähennyskerroin 0,5 vuosille 2021 - 2022.

 

Vaatimus                                          Vähennysperusteissa mainitaan, että maksua voidaan vähentää kertoimella 0,5, jos hulevedet käsitellään tontilla ja kertoimella 0,5, jos kiinteistö on saanut vapautuksen hulevesiverkkoon liittymisestä. Koska kiinteistön hulevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti imeyttäen, eikä kiinteistöllä ole nykytilanteessa mahdollisuutta liittyä hulevesiviemäriin, tulisi se vapauttaa liittämisvelvollisuudesta ja huomioida vähennyskerroin myös siltä osin.

 

Lisäksi haetaan oikaisua päätöksen määräaikaisuuteen. Päätöksen tulisi olla yhteneväisen linjan mukaisesti toistaiseksi voimassa oleva, joka kohtelee kaikkia kiinteistönomistajia tasapuolisesti. Vähennyskerroin on myönnetty määräaikaisena vuosille 2021 - 2022 sillä perusteella, että vähennysperusteita tullaan tarkistamaan tulevaisuudessa.

 

Perustelut                                       Hulevesimaksussa voidaan soveltaa vähennyskerrointa kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymien vähennysperusteiden mukaisesti. Vähennysperusteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

 

Vähennysperusteilla on pyritty huomioimaan kiinteistön erityispiirteitä maksun kohtuullistamiseksi ja samalla kiinteistöllä voi täyttyä useampi vähennysperuste. Viranomaisen myöntämä vapautus kunnan hulevesijärjestelmään liittämisvelvollisuudesta edellyttää käytännössä hulevesien kiinteistökohtaista käsittelyä tai lupaa johtaa hulevesiä valtion järjestelmään. Vähennystä ei kuitenkaan myönnetä jokaisen vähennysperusteen osalta erikseen, vaan kerroin on joko 0 tai 0,5.

 

Vapautusta kunnan hulevesijärjestelmään liittämisvelvollisuudesta ei myöskään tehdä, ellei kiinteistö ole sitä erikseen hakenut. Päätösvalta liittämisvelvollisuuden osalta on kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä delegoitu suunnittelupäällikölle.

 

Vähennyskertoimen käytössä on päädytty määräaikaisuuteen, sillä hulevesimaksun yksikköhinta ja vaikutusalueet ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Maksun määräytymisperusteita tullaan tarkistamaan vuoden 2022 aikana, kun kaupunki on saanut tarkempaa tietoa hulevesimaksun toimivuudesta. Määräaikaisuus koskee tasapuolisesti kaikkia vähennyskerrointa hakeneita kiinteistöjä.

 

 

Esitys                                                Esitän, että hakijan lähettämä kunnossapidon asiantuntijan 17.12.2021 tekemään päätökseen kohdistuva oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

 

Liitteet

34

11699/2021 Hakemus hulevesimaksun vähentäminen (ei julkaista internetissä)

 

35

11699/2021 Päätös vähennyskertoimen käytöstä vuoden 2022 hulevesimaksussa 297-8-25-14 (ei julkaista internetissä)

 

36

11699/2021 2000 - Salaojat, sadevedet ja sokkelin eristys (ei julkaista internetissä)

 

37

11699/2021 Oikaisuvaatimus 23.12.2021 (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ari Savolainen

puh. +358 44 718 5307

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa