Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 14

Asianro 113/02.08.00.01/2022

 

 

Kunnallisteknisten- ja talonrakennustöiden pienkohteet 2022 - 2023 puitejärjestely

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt tarjoukset yksilöimättömien kunnallisteknisten ja talonrakennustöiden pienkohteiden rakentamisesta. Tarjouspyyntö on tehty yhteistyössä kaupungin tilapalveluiden kanssa. Tilapalveluiden osalta kohteet koskevat mm. talonrakennuksen maarakennustöiden osuuksia.

 

Tätä puitejärjestelysopimusta voi hyödyntää myös sopimuksen piiriin kuuluvissa palveluissa kaikki Kuopion kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat. Puitesopimus pitää sisällään optiomahdollisuudet jatkaa sopimusta vuosille 2024 ja 2025.

 

Puitesopimusjärjestelyä käytetään hyödyksi, kun kunnallistekniikan investointiohjelmaa toteutetaan. Perinteisesti noin puolet investointikokonaisuudesta on ostettu omalta Mestar Kuopio Oy:ltä ja loput yksityisiltä urakoitsijoilta. Suuret, erikois- ja taitorakenteita (mm. sillat) sisältävät kohteet kilpailutetaan avoimesti. Loppuosuus hankitaan puitesopimusmenettelyyn valituilta urakoitsijoilta pääasiassa minikilpailuttamalla hankkeet.

 

Kunnallisteknisten ja talonrakennustöiden pienkohteet 2022 - 2023 puitejärjestelykumppaneiden valintaa varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin tarjouskilpailun järjestäneen Sansia Oy:n toimesta sähköiseen tarjouspalveluportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin tarjouspalveluportaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat järjestelmään rekisteröidyttyään ladata tarjouspyyntöasiakirjat.

 

Tarjoukset tuli jättää sähköisesti viimeistään 20.12.2021 klo 12.00 mennessä tarjouspalveluportaaliin. Tarjoukset vastaanotettiin Sansia Oy:ssä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kahdeksan (8) tarjoajaa; Koneurakointi M. Niiranen Oy, Maanrakennus Väinö Martikainen Oy, Maansiirto Eero Huttunen Oy, Maansiirto Luostarinen Ky, Oteran Oy, Savon Kuljetus Oy, Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy ja Vuori Trans Oy.

 

Vuori Trans Oy:n tarjous ei tarjouspyynnössä esitetystä ohjeistuksesta huolimatta sisältänyt kaikkia hintatietoja, joten tarjous ei ole vertailukelpoinen muiden kanssa. Tämän vuoksi Vuori Trans Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi.

 

Tarjouskilpailun tavoitteena oli valita enintään viisi (5) hinta-laatusuhteeltaan kokonaistaloudellisesti edullisinta ja tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävää toimittajaa.

 

Tarjousten avauspöytäkirja on esityksen liitteenä.

 

Tarjouksien vertailussa käytettiin perusteena kokonaistaloudellista edullisuutta siten, että laatutekijöiden painoarvo oli 30 % ja hintatekijöiden painoarvo 70 %. Näistä muodostuu yhdessä kokonaispisteet tarjoajalle. Laatupisteiden maksimimäärä on 39 pistettä ja hintapisteiden 91 pistettä. Yhteensä maksimipisteet olivat 130 pistettä.

 

Pisteet hinnasta muodostuivat annettujen yksikköhintojen kokonaissummasta. Laatupisteytyksen täyttivät tarjoajat itse kilpailutuksessa liitteenä olleeseen laatupisteytystaulukkoon siinä olleiden ohjeiden mukaisesti. Laadussa vertailtiin mm. yrityksen henkilöstön kokemusta ja koulutusta. Rakennuttaja tarkasti tarjoajien laatupisteytykset.

 

Tarjousten vertailun tuloksena yritysten kokonaispisteet olivat:

         Koneurakointi M. Niiranen Oy 128 pistettä

         Maansiirto Eero Huttunen Oy 106,71 pistettä

         Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy 103,71 pistettä

         Savon Kuljetus Oy 99,99 pistettä

         Oteran Oy 97,80 pistettä

         Maansiirto Luostarinen Ky 96,44 pistettä

         Maanrakennus Väinö Martikainen Oy 92,96 pistettä

 

Liitteenä on tarjousten vertailutaulukko.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kunnallisteknisten- ja talonrakennustöiden pienkohteet 2022 - 2023 puitejärjestelysopimuskumppaneiksi valitaan seuraavat urakoitsijat:

         Koneurakointi M. Niiranen Oy

         Maansiirto Eero Huttunen Oy

         Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy

         Savon Kuljetus Oy

         Oteran Oy

 

Vuori Trans Oy:n tarjous hylätään.

 

Liitteet

30

113/2022 Tarjouspyyntö

 

31

113/2021 Liite 5 Pisteytys

 

32

113/2021 Tarjousten avauspöytäkirja

 

33

113/2021 Tarjousten vertailutaulukko

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jari Savinainen

puh. +358 44 718 5552

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa