Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 4

Asianro 197/02.05.02.00/2022

 

 

Yrityspalvelun esitys Jatkis-Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa -hankkeen osarahoittamiseksi (Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ESR)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

                                                          Savon Yrittäjät ry hakee 2.11.2021 saapuneella hakemuksellaan Kuopion kaupungilta kuntarahaa Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa- hankkeelleen.

 

                                                          Hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjiä omistajanvaihdosprosesseissa, niin että elinkelpoisille yrityksille löydetään jatkajia ja turvataan samalla kattava ja monipuolinen palvelutarjonta Pohjois-Savossa. Määrällisenä tavoitteena on saada palvelun piiriin 150 asiakasta vuosittain. Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, jotka ovat myymässä yritystään ja yritystoiminnan potentiaaliset ostajat.  Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen yritysneuvojat.

 

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä tulevat olemaan omistajanvaihdoksiin liittyvät koulutukset ja yrityskohtainen neuvonta, arvonmääritykset sekä konkreettinen apu yrityskaupoissa. Lisäksi palvelua markkinoidaan koko maakunnassa ja viestitään kohdennetusti omistajanvaihdoksiin liittyvistä teemoista, kuten esimerkiksi yrityksen ostajan mahdollisuuksista ja yrityksen myyntiin varautumisesta. 

 

Uutta hanketta ja toimintamallia on valmisteltu vuonna 2021 toteutetulla Savon Jatkis- esiselvityshankkeella ja kuntien suoraan rahoittamalla palvelulla. Esiselvityshankkeella on muun muassa markkinoitu palvelua ja luotu palvelutilausjärjestelmä, johon on tehty palvelutilauksia koko maakunnasta yhteensä 110 ja Kuopiosta 45 kpl. Kysyntää omistajanvaihdospalvelulle on esiselvityshankkeen perusteella siis merkittävissä määrin.

 

Hankkeen kestoaika on kaksi vuotta (1.1.2022-31.12.2023) ja sen kokonaisbudjetti on 441.020 euroa. Ely-keskuksen myöntämä rahoitus hankkeelle on 352.816 euroa. Kuntien rahoitus on yhteensä 83.794 euroa, 19 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja tuensaajan omarahoitus 4.410 euroa. Kuntien rahoitusosuus on jaettu kaikkien Pohjois-Savon kuntien kesken asukasmäärän suhteessa. Kuopion kaupungin osuus kuntarahasta on yhteensä 40.522,90 euroa koko hankeajalta (20 261,45€/ 2022 ja 2023) eli 9,2% hankkeen kokonaisrahoituksesta.

 

Hankkeen tuloksena Pohjois-Savoon luodaan alueellisesti tasalaatuiset ja ajantasaiseen osaamiseen perustuvat omistajanvaihdospalvelut.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Päätöksenteon vaikutusten arviointi liitteenä     

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki sitoutuu Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa- ESR-hankkeen osarahoittamiseen vuosien 2022 ja 2023 aikana 9,2 %:lla hankeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 40.522,90 eurolla.

 

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

 

 

 

Liitteet

5

197/2022 Omistajaksi ostamalla vaikutusten ennakkoarviointilomake Kuopion kaupunki

 

6

197/2022 ESR-hankehakemus Jatkis Omistajaksi Ostamalla

 

7

197/2022 Kuntarahahakemus Kuopio Omistajaksi ostamalla

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anu Häiväläinen

puh. +358 44 718 2036

Johanna Liukkonen

puh. +358 44 718 2089

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa