Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

91 §

15.12.2021

 

§ 5

Asianro 2487/10.02.04/2021

 

 

Ranta-asemakaavan muutosehdotus, Martinlahti

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 15.12.2021 91 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Ranta-asemakaavan käsittelyvaiheet

 

Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.6.–13.8.2021. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pe-lastuslaitokselle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pohjois-Savon liitolle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle ja Savon voimalle. Lausuntoja tuli kolme.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus ja kulttuurihistoriallinen museo ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa. Alueellinen ympäristönsuojelu ehdotti, että rakennusten vähimmäisetäisyys rannasta muutettaisiin 15 metristä 20 metriin jätevesien käsittelyn vuoksi. Muutoksia kaavaehdotukseen ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä, koska samaa 15 metrin vähimmäisetäisyyttä on käytetty myös muissa ranta-asemakaavoissa. Jätevesien käsittelyn tulee toteutua määräysten mukaisesti. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on katsottu tarpeettomaksi. Asiakirjoihin on kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lisätty ehdotuksesta saadut lausunnot, vastineet ja asemakaavan seurantalomake

 

Ranta-asemakaavan kuvaus

 

                                   Ranta-asemakaavan muutoksen myötä kahdesta erillisestä rakennuspaikasta muodostetaan yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikalle osoitetaan oikeus rakentaa kaksi asuinrakennusta. Siirtyvä rakennuspaikka sijaitsee kaavakartassa osoitetussa paikassa Murtosen rannalla. Ranta-asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta tilan rantamitoitukseen. Siirtyvän rakennuspaikan käyttötarkoitus muuttuu vapaa-ajan asumisen paikasta vakituisen asumisen rakennuspaikaksi. Samalla siirtyneen RA-1 paikan kaavamerkinnäksi muutetaan M-1, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousaluetta.

 

Rakentaminen siirtyy olevan rakennuskannan yhteyteen. Rakennuspaikan tieyhteys on ratkaistu ja vesihuolto järjestetään rakennuspaikkakohtaisesti säädösten mukaisesti. Toteutuessaan rakentaminen vähentää metsäistä aluetta rakennuspaikan alueelta. Muutoksen myötä rakentamatonta alaa säilyy kuitenkin Murtosen rannalla.

 

Vaikutusten arviointi                     Hankkeella ei ole merkittäviä ilmasto, kulttuuri-, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Suoria taloudellisia vaikutuksia on vain maanomistajalle.

 

 

Esitys                          Kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen.

 

 

Liitteet

 

2487/2021 Ranta-asemakaavakartta

 

 

2487/2021 Selostus

 

 

2487/2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 1

 

 

2487/2021 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine liite 2

 

 

2487/2021 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastine, liite 3

 

 

2487/2021 Asemakaavan seurantalomake, liite 4

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Arttu Mäkipää

puh. +358 44 718 5433

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Viiteaineisto

1

2487/2021 Ranta-asemakaavakartta

 

2

2487/2021 Selostus

 

3

2487/2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 1

 

4

2487/2021 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine liite 2

 

5

2487/2021 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastine, liite 3

 

6

2487/2021 Asemakaavan seurantalomake, liite 4

                                                   

                                                          Viiteaineisto jaetaan sähköisesti.

                                                         

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle ranta-asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa