Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 1984/05.20.00/2022

 

 

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin pitkäaikais- ja osatyökykyisten työttömyyden ratkaiseminen

 

 

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 21.2.2022

Kaija Sääski, Tiina Kaartinen, Irja Sokka

 

 

Kuopion pitkäaikaistyöttömyys ja osatyökykyisten työllistymisongelma voidaan ratkaista muuttamalla toimintakulttuuriamme. Kuopion visiona on olla: ?Hyvän elämän pääkaupunki. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.? Kuopion tulee olla hyvän elämän pääkaupunki kaikille sen asukkaille. 

 

Kuopiossa oli marraskuun 2021 lopussa työttömänä 2651 pitkäaikaistyötöntä ja 826 osatyökykyistä, joiden taustalla oli mm. vammaisuus tai pitkäaikaissairaus. (Ely-keskus) 

 

Kunta maksaa 50% 300 päivän ja 70% 1000 päivän jälkeen maksettavasta työmarkkinatuesta, jos työtön henkilö ei osallistu työvoimapolittiisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan. Vuonna 2020 Kuopio maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 12 milj. euroa. 

 

Jos Kuopion maksaman 12 milj. euron ns. sakkomaksun (työmarkkinatuen kuntaosuus) sijaan vastaava raha käytettäisiin työllistymiseen, pystyttäisiin vastaavalla euromäärällä palkkaamaan noin 500 henkilöä vuodeksi kokoaikaiseen palkkatyöhön. 

 

Vuosittaisen 12 miljoonan euron sakkomaksun säästämisellä on merkitystä myös mahdolliseen Kuopion kunnallisveron korotuspaineeseen. Työssä käyvät henkilöt tuottavat kaupungille verotuloja kustannusten sijaan. 

 

Työllistyminen vaikuttaa kaupungin muiden tukipalveluiden tarpeen vähenemiseen. Usein pitkittyneeseen työttömyyteen liittyy myös muita arjen ongelmia ja lisääntyvää tarvetta kaupungin muihin palveluihin. 

 

Kuopio voisi ottaa mallia esimerkiksi Saksasta, jossa mm. kehitysvammaisten työllisyyden edistäminen on kirjattu lakiin: "vähintään 20 työntekijän työyhteisöjen tulee palkata viisi prosenttia henkilöstöstään vammaisia tai maksettava sakkomaksua integraatiovirastolle". Saksassa tällä on saavutettu hyviä työllistymistuloksia. Kuopiossa samaa työllistymisen toimintamallia voisi soveltuvin osin kokeilla pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistämisessä. 

 

Kuopion tulee olla edelläkävijä, ja näyttää esimerkkiä muille kaupungeille ja kunnille aktiivisessa työllisyyden hoidossa. Emme voi jäädä odottamaan mahdollisia uusia lakeja, vaan on toimittava proaktiivisesti. 

 

Kuopion kaupungin pitkäaikais- ja osatyökykyisten työttömyyden hoidossa, kokeilun tulee olla osa Hyvinvoiva Kuopio ?ohjelmaa, jossa rakennetaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa työttömien työkyvyntuen-toimintamalli. 

 

Työllistyvälle henkilölle palkkatyöllä on suuri merkitys, ei pelkästään taloudellisesti vaan myös henkisen hyvinvoinnin kannalta. Työ auttaa kiinnittymään yhteiskuntaan ja se saa kokemaan itsensä tärkeäksi. Osallisuudella ja merkityksellisellä työllä on ennalta ehkäisevä vaikutus mielenterveysongelmiin, sairastuvuuteen, yksinäisyyteen ja syrjäytyneisyyteen, mikä on merkittävää yhteiskunnan kannalta. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. 

 

Palkkatyöllä on myös tärkeä merkitys yksilön elintasoon sekä eläkekertymään, jolla voidaan turvata paremmat elinolosuhteen vanhemmalla iällä. Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistämisen kokeilun vaikuttavuutta tulee kokeiluaikana arvioida. 

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että, Kuopion kaupungin pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi tulee tehdä selvitys ja aloittaa vähintään kolmen vuoden kokeilu, jossa Kuopion kaupunkikonserni velvoittaa oman organisaationsa yksiköitään ja yhtiöitään palkkaamaan töihin pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. 

 

Kaupungin tulee myös haastaa Kuopiossa toimivat yritykset ja yhteisöt vastaavaan työllistämiseen. Työllistettävän henkilön palkan tulee olla kannustava, jolloin työn vastaanottamisen tulee olla parempi vaihtoehto kuin työmarkkina- ja sosiaalituella eläminen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa