Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähidemokratiajaosto

7 §

25.1.2022

 

§ 12

Asianro 841/00.04.02/2021

 

 

Kyläturvallisuuskoulutuksen järjestäminen Kuopion maaseutualueiden kylissä vuonna 2022/Nilsiän pitäjäraadin hakemus kehittämisrahaan

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 25.1.2022 7 §

 

 

                                   Kuopion maaseutualueilla on käynnistetty vuonna 2021 kyläturvallisuuden parantamista ja turvallisuustoiminnan osaamisen lisäämistä edistävä Kyläturvallisuushanke vuosille 2021-2022. Hankealue käsittää koko Kuopion maaseutualueen. Nilsiän pitäjäraati haki vuoden 2021 lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahaa hankehakemuksessa kuvatuille toimenpiteillevuoden 2021 osalta. Lähidemokratiajaosto myönsi vuoden 2021 toimenpiteisiin 30.000 euron määrärahan 23.3.2021. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2021 ja pääpaino vuonna 2021 oli kyläturvallisuuskoulutustilaisuuksien järjestämisessä hankealueella.

 

Tämän vuoden toimenpiteiden toteuttamiseen Nilsiän pitäjäraati hakee kaikkien pitäjäraatien puolesta lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahaa vuodelle 2022.

 

Tarve kyläturvallisuussuunnitelmille on tullut esiin koronapandemian, lisääntyneiden myrskyjen, sähkökatkosten ja pelastustoimen keskittämisen takia. Kylien asukkaiden omatoimisuutta ja varautumista eri kriisi- ja poikkeusoloihin on lisättävä koulutuksen avulla ja kylien varautumisen suunnitelmallisuutta on parannettava ajantasaisten kyläturvallisuussuunnitelmien avulla.

 

Tavoitteet: 1. Kyläturvallisuuden parantaminen ja suunnitelmallisuus

2. Koota kyläturvallisuuteen liittyvät riskit ja uhat sekä suunnitelman hyödyt.

3. Yllättäviin häiriötilanteisiin varautuminen ja tilanteessa toimiminen pelastuslaitoksen sekä poliisin kanssa yhteisten ”pelisääntöjen” mukaan.

4. Kyläturvallisuussuunnitelma vastaamaan juuri kyseisen kylän ja kyläläisten tarpeita.

5. Turvallisuustietoisuus kylän vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden keskuuteen.

6. Kyläturvallisuusjoukkojen/kyläturvaryhmien perustaminen 7. Aktivoida kolmatta sektoria omaa kylää koskevissa asioissa ja vastuunjaossa virallisten organisaatioiden tukena

8. Lopputuotoksena jokaiseen talouteen jaettava A4-kokoinen kylää koskeva ohje (kylän turvajoukot/kyläturvallisuusryhmä nimettynä) pelastuslaitoksen ohjeen tueksi.    

 

Vuonna 2021 koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 32 kappaletta. Vallitseva koronatilanne hankaloitti kokoontumisia. Osallistujia oli 363 henkilöä ja kyliä edustettuna 78 kpl.

                                  

Vuoden 2022 Jatkorahoituksella jatketaan kyläturvallissuunnitelmien kirjoittamista/työstämistä ja kyläturvaryhmien perustamista sekä lopputuotosten ja talouksiin jaettavien materiaalien painamista/monistamista. Yhteisten koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksen ja kyläturvaryhmäläisten kanssa. Yhteisten tilojen rekisteröiminen Pohjois-Savon kylät ry:n kylätalorekisteriin, josta ne ovat viranomaisten käytössä.

 

Hankkeen aikana on Kuopion kaupungin yhteistyötahona turvallisuusyksikkö. Muina yhteistyötahoina ovat Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon pelastusalan Liitto ry ja Pohjois-Savon kylät ry.

 

Vuoden 2022 kustannukset arvioituna ovat 25.000 euroa. Nilsiän pitäjäraati hakee toimenpiteiden toteuttamiseen 25.000 euroa lähidemokratiajaoston kehittämisrahaa.

 

Ennen hankkeen toimenpiteiden käynnistymistä vuoden 2022 osalta, on toteutuksesta tehtävä sopimus kaupungin ja koulutusten toteuttajatahojen kanssa.

 

                                  

 

Vaikutusten arviointi       

 

 

Esitys                          Esitän, että lähidemokratiajaosto myöntää 25.000 euron kehittämismäärärahan Kuopion maaseutualueilla toteutettavaan Kyläturvallisuushankkeen toimenpiteisiin vuonna 2022. Määräraha osoitetaan kansalaistoiminnan palveluille turvallisuussuunnitelmatyön toteuttamiseen.

 

 

Liitteet

 

841/2021 Nilsiän pitäjäraadin sähköpostikokous 1 2022

 

 

841/2021 Kyläturvallisuuskoulutushanke budjetti 2022 Nilsiän pitäjäraati

 

 

841/2021 Nilsiän pitäjäraadin jatkohakemus kehittämisrahasta kyläturvallisuuskoulutukselle 2022

 

 

841/2021Kyläturvallisuuskoulutus raportti toteuneesta 2021 ja vuosi 2022 kooste ldjlle

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                         Lähidemokratiajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

 


 

 

 

                                                          Lähidemokratiajaosto 15.2.2022

 

                                                          Nilsiän pitäjäraati on kokouksessaan 26.1.2022 tehnyt korjauksen 18.1.2022 pidetyn kokouksen muistioon, jossa päätettiin Kyläturvallisuushankkeen jatkohakemuksesta. 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että lähidemokratiajaosto myöntää 25.000 euron kehittämismäärärahan Kuopion maaseutualueilla toteutettavaan Kyläturvallisuushankkeen toimenpiteisiin vuonna 2022. Määräraha osoitetaan kansalaistoiminnan palveluille turvallisuussuunnitelmatyön toteuttamiseen.

 

 

 

Liitteet

8

841/2021 Nilsiän pitäjäraadin sähköpostikokous 1 2022

 

9

841/2021 Kyläturvallisuuskoulutushanke budjetti 2022 Nilsiän pitäjäraati

 

10

841/2021 Nilsiän pitäjäraadin jatkohakemus kehittämisrahasta kyläturvallisuuskoulutukselle 2022

 

11

841/2021Kyläturvallisuuskoulutus raportti toteuneesta 2021 ja vuosi 2022 kooste ldjlle

 

12

841/2021 Nilsiän pitäjäraati muistio1 2022 jääviyskorjaus

 

13

841/2021Nilsiä pitäjäraati muistio 2 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan esityksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa